Mikael Andersson

Hem » Blogg » Arkiv för Mikael Andersson

About Mikael Andersson

Fritidspolitiker i Tingsryds kommun som utöver förtroendeuppdragen jobbar som behandlingsassistent inom Statens institutionsstyrelse.

Barnen i centrum under oktobermöte

2017-10-20T14:56:41+00:00 oktober 20th, 2017|

barn

Barnen satte i hög grad sin prägel på mötet med regionfullmäktigegruppen i Växjö onsdagen den 18 oktober.

16 intresserade mötte upp när gruppen samlades hos Barnahus i Kronobergs län med nya fräscha lokaler på Västra Esplanaden i Växjö där Sara Ganslandt och Jenny Wilhelmsson, verksamma som […]

Centerpartiet sätter fokus på hörselvården – igen!

2017-09-27T17:57:20+00:00 september 27th, 2017|

hörselvård

Sedan tidigare har jag för Centerpartiets räkning yrkat på och fått gehör för att korta köerna genom att köpa in hörselundersökningar av utomstående konsulter inför utprovning av hörapparat. Detta skedde eftersom det är deprimerande och isolerande att inte höra och inte kunna delta i sociala sammanhang. Köer […]

Pressmeddelande – Lika pris för resa över länsgräns

2017-09-27T17:29:28+00:00 september 27th, 2017|

Regionfullmäktige fattade idag beslut om att bifalla Centerpartiets motion om att avskaffa merkostnaden för resa över länsgräns. I motionssvaret hänvisas till ett arbete som sker mellan länen i Sydsverige, som handlar om att ta fram en ny Sydtaxa, som ska reglera biljettsamverkan i hela Sydsverige. Arbetet syftar till att det nya biljettsystemet ska bli minst […]

Inför vårdval för Barn och ungdomspsykiatrin

2017-09-26T23:25:35+00:00 september 26th, 2017|

Alliansen i Region Kronoberg har lämnat in en motion angående införande av ett vårdval för Barn och ungdomspsykiatrin i länet. BUP i länet har under en lång följd av år präglats av dålig tillgänglighet och ledningsproblem. Vi har under lång tid sett att köerna till utredning bara ökar, trots insatta åtgärder. Under kortare perioder […]

Kronobergs läns barn och unga behöver ett Barnens hus

2017-09-19T23:49:02+00:00 september 19th, 2017|

Interpellation till Ordförande i hälso-/sjukvårdsnämnden Charlotta Svanberg (S)

Under lång tid har det funnits tankar på att samla i stort sett all barnsjukvård på samma ställe på Centrallasarettet i Växjö. 2014 beslutade dåvarande landstingsstyrelsen enigt att samla all barnsjukvård (Barnkliniken, BUP, barn och ungdomshabiliteringen), vilket […]

​​Bred genomgång av Växjös stationsområde

2017-09-19T23:33:40+00:00 september 6th, 2017|

stationsområdet
​​
Växjös stationsområde var temat när regionfullmäktigegruppen samlades i regionhuset på Nygatan tisdagen den 5 september. 20-talet intresserade var på plats när gruppledaren Sven Sunesson hälsade David Johansson, Växjö kommuns projektledare, och Patrik Tidåsen, busstrafikansvarig vid länstrafiken, välkomna till träffen.

Här fick deltagarna en bred genomgång av […]

Ambulansen – Viktigaste akuten!

2017-08-31T20:48:13+00:00 augusti 31st, 2017|

ambulans

Centerpartiet prioriterar ambulansvården. Region Kronoberg behöver en ny dygnsambulans i Hovmantorp. Målsättningen ska vara att minst 85 % av Kronobergarna nås inom 20 minuter av ambulansen.

Akut sjukdom eller olycka kan inträffa var som helst i Kronobergs län. Vid sådana tillfällen måste vi alla känna oss trygga […]

Load More Posts