Mikael Andersson

Hem » Blogg » Arkiv för Mikael Andersson

About Mikael Andersson

Fritidspolitiker i Tingsryds kommun som utöver förtroendeuppdragen jobbar som behandlingsassistent inom Statens institutionsstyrelse.

Starta en företagsjour

2018-01-16T21:51:50+00:00 januari 16th, 2018|

Pressmedelande – Motion till Region Kronoberg

Livskraftiga företag som kan erbjuda anställningar är en förutsättning för att Region Kronoberg ska kunna fortsätta erbjuda bra välfärdstjänster till invånarna. Ett av Region Kronobergs viktiga uppdrag är att främja näringslivet och att försöka skapa tillväxt i länet.

Att driva företag är alltid en utmaning. När företag hamnar i svårigheter kan […]

Alla möjligheter i världen

2018-01-08T15:02:28+00:00 januari 8th, 2018|

Laganda

När jag skickade min nyårshälsning på sociala medier, nämnde jag naturen runt min stuga och att vår lilla by fått fastboende ungdomar i två hus, som tidigare stått tomma kortare eller längre tid. Detta gjorde jag med glädje och tillförsikt, för ungdomarna har dessutom köpt fastigheterna. De […]

Säkerställ tillgång och lokal produktion av biogas

2017-12-22T17:03:21+00:00 december 22nd, 2017|

biogas

Vi har i Kronobergs län landets renaste kollektivtrafik. 97 % av trafiken framförs på biologiskt bränsle. Inget annat län har kommit så långt. Hela stadstrafiken i Växjö och Älmhult drivs av biogas. Biogasen produceras lokalt i Växjö och Alvesta av Växjös matavfall och av gödsel från gårdar […]

Pressmedelande
Lös P-situationen vid Ljungby lasarett

2017-12-16T17:43:01+00:00 december 15th, 2017|

Parkering

Det kommer mycket synpunkter om bristande antal parkeringar vid Ljungby lasarett. Det är utan tvekan så att det vid många tillfällen är svårt att hitta parkeringsplats vid lasarettet där de med rörelseproblem blir mest lidande.

Vi tycker att det är lämpligt att utreda olika möjligheter tillsammans med Ljungby […]

Goda möten nödvändiga

2017-11-24T17:01:07+00:00 november 24th, 2017|

Britt-Louise BerndtssonI veckan kunde vi titta efter ett möte mellan Jupiter och Venus på himlavalvet. Det var en klar och vacker stjärnhimmel, men jag lyckades enbart se ett stjärnfall. Jupiter och Venus möttes säkert ändå.
Lite senare tittade jag ut genom fönstret och mötte blicken från en tuff gärdsmyg […]

Utbyggt bredband är en jämlikhetsfråga

2017-11-24T15:53:53+00:00 november 24th, 2017|

bredband fiber

Fibernätet höjer standarden för hela samhället med minskat resande, en levande landsbygd och välfärdstjänster för gamla och sjuka. Många goda effekter kan tillskrivas digitaliseringen, men det krävs att våra regioner tar ett helhetsgrepp över utbyggnaden så att alla får tillgång.

Sverige är ett föregångsland inom IT, […]

Pressmeddelande:
Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson, angående risk för hot i vården

2017-11-24T17:17:10+00:00 november 21st, 2017|

CenterpartietCenterpartiet har lämnat in en interpellation till Regionfullmäktige i december rörande hot och våld i vården.

– Vi vet att det förekommer hot på många håll i vårt samhälle. Centerpartiet har i riksdagen föreslagit skärpta straff vid våld mot blåljuspersonal. Även i Kronobergs län har vi sett problem bland […]

Vågar du knacka? Det räddar liv!

2017-11-24T17:12:51+00:00 november 20th, 2017|

Det uppskattas att minst 20 personer i vårt land varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framförallt inom hemmets fyra väggar.

Detta våld går […]

Pressmeddelande:
Region Kronoberg klarar inte målet om att använda förnyelsebart bränsle i bilarna

2017-10-25T03:39:52+00:00 oktober 25th, 2017|

CenterpartietCenterpartiet lämnar in en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson för att belysa varför Region Kronoberg inte klarar uppsatta mål för förnyelsebart bränsle, när det gäller alla interna bilresor.

I budget 2017 är målsättningen att 70 % av bilresorna, som görs inom Region Kronobergs verksamhet, ska ske med förnyelsebart […]

Pressmeddelande:
Utveckla Mat-2018 i hela länet

2017-10-25T03:24:33+00:00 oktober 23rd, 2017|

CenterpartietI Regeringens budget för 2018 och framåt finns medel avsatta för satsningar på livsmedelsstrategins genomförande, med fokus på att stärka de lokala och regionala aktörerna. Medel finns både i landsbygdsprogrammet och hos länsstyrelserna.

– Det är glädjande att vi nu ser några satsningar för att genomföra åtgärder i enlighet […]

Load More Posts