Hem » Äldre rubriker under Aktuellt
Äldre rubriker under Aktuellt 2018-02-08T12:12:25+00:00
2018-01-16
Pressmeddelande
Starta en företagsjour

Att driva företag är alltid en utmaning. När företag hamnar i svårigheter kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur situationen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas. I Jönköping och Östergötland har man tillsammans skapat
”Företagsjouren”. En service till företag i svårigheter. Man bedömer att över 1500
arbetstillfällen har räddats genom detta arbete.

– Vi tycker att Företagsjouren i grannlänen är så bra att vi bör pröva det i
Kronobergs län. Just nu är tillväxten väldigt bra och företagen går bra. Men vi
vet att det förr eller senare kommer en lågkonjunktur, och då blir det svårigheter. En jourverksamhet vore då bra att ha på plats, säger Sven Sunesson som är Centerpartiets gruppledare.

Läs mer här >>

 

2017-12-15
Pressmeddelande
Lös P-situationen vid Ljungby lasarett

Vi tycker att det är lämpligt att utreda olika möjligheter tillsammans med Ljungby kommun, i syfte att hitta möjliga ytor att göra om till P-platser. Därför har Centerpartiet idag lämnat in en motion i ämnet, säger Sven Sunesson, Gruppledare för Centerpartiet

Läs mer här >>

 

2017-11-23
Nomineringsstämma fastställde vallistorna
På torsdagskvällen höll Centerpartiet nomineringsstämma på Rådmannen i Alvesta och fastställde då riksdagslistan och vallistan till Regionfullmäktige i Region kronoberg.

Läs mer här >>

 

2017-11-21
Pressmeddelande
Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson, angående risk för hot i vården

Centerpartiet har lämnat in en interpellation till Regionfullmäktige i december rörande hot och våld i vården.

Läs mer här >>

 

2017-11-21
Interpellation till patientnämndens ordförande Bo Dalesjö angående patientnämndens ställning enligt nya lagstiftningen
Britt-Louise Berndtsson har lämnat in en interpellation gällande att ny lagstiftning från 1/1 2018 ger patientnämnden en ännu mer fristående ställning i förhållande till övrig organisation inom region/landsting.

Läs mer här >>

 

2017-11-21
Motion till Regionfullmäktige – Laddstolpar på regionens samtliga arbetsplatser
Thomas Haraldsson motionerar om att Regionfullmäktige ska ge regionstyrelsen i uppdrag att arbeta för att det finns laddinfrastruktur för elbilar på Regionen Kronobergs samtliga arbetsplatser.

Läs motionen i sin helhet här >>

 

2017-11-21
Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson, angående hanteringen av köer i sjukvården
Britt-Louise Berndtsson vill ha reda på hur det dels förhåller sig med öst- och västkö inom hörselvården, dels om det finns flera vårdområden inom Region Kronoberg som har öst- respektive västkö?

Läs mer här >>

 

2017-11-09
Nomineringskommitténs förslag inför valet 2018
Sven Sunesson är föreslagen till att toppa Centerpartiets valsedel till 2018 års landstingsval, Region Kronoberg.

Nomineringskommitténs förslag till valsedelns topp-5 ser ut enligt följande:

  1. 1. Sven Sunesson, Lönashult
  2. 2. Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda
  3. 3. Carina Bengtsson, Agunnaryd
  4. 4. Patrik Davidsson, Alstermo
  5. 5. Golnousch Lundén Keshavarzi, Gemla
Se nomineringskommitténs förslag till valsedel i sin helhet här >>

 

2017-11-08
Pressmeddelande
Region Kronoberg klarar inte målet om att använda förnyelsebart bränsle i bilarna

Centerpartiet lämnar in en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson för att belysa varför Region Kronoberg inte klarar uppsatta mål för förnyelsebart bränsle, när det gäller alla interna bilresor.

Läs mer här >>

 

2017-10-23
Pressmeddelande
Utveckla Mat-2018 i hela länet

Regeringens budget för 2018 och framåt finns medel avsatta för satsningar på livsmedelsstrategins genomförande, med fokus på att stärka de lokala och regionala aktörerna. Medel finns både i landsbygdsprogrammet och hos länsstyrelserna.

Läs mer här >>

 

2017-10-20
Pressmeddelande
Säkerställ ett snabbt första besök på BUP

Aktuella siffror visar att endast ett landsting i Sverige nu lever upp till den förstärkta vårdgarantin om en första bedömning hos Barn och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar. Detta helt oacceptabelt när vi ser att barn och ungdomars psykiska ohälsa ökar i vårt samhälle.

Läs mer här >>

 

2017-10-01
Centerpartiets partistämma 2017 – Ett nytt ledarskap för Sverige
Centerpartiet i Kronoberg var väl representerade under Centerpartiets partistämma, som genomfördes under dagarna fyra i Malmö, 28 september till 1 oktober. Kronobergarna var ytterst aktiva i talastolen under debatten när Centerpartiets politik inför valet 2018 beslutades.

Läs mer här >>

 

2017-09-27
Centerpartiet sätter fokus på hörselvården – igen!
Nu har vi återigen nåtts av nödrop från länsinvånare om att kön till att få en hörapparat utprovad är upp till 1,5 år. Därför har Britt-Louise Berndtsson idag på Regionfullmäktige haft en interpellationsdebatt med Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg.

Läs mer här >>

 

2017-09-27
Pressmeddelande – Lika pris för resa över länsgräns
Regionfullmäktige fattade idag beslut om att bifalla Centerpartiets motion om att avskaffa merkostnaden för resa över länsgräns. I motionssvaret hänvisas till ett arbete som sker mellan länen i Sydsverige, som handlar om att ta fram en ny Sydtaxa, som ska reglera biljettsamverkan i hela Sydsverige. Arbetet syftar till att det nya biljettsystemet ska bli minst lika bra som det nu gällande.

– Jag är glad att motionen bifölls och med det i ryggen kan jag nu jobba hårt för att få med övriga län på en gränslös kollektivtrafik, säger Sven Sunesson

Läs mer här >>

 

2017-09-25
Motion – Inför vårdval för Barn och ungdomspsykiatrin
BUP i länet har under en lång följd av år präglats av dålig tillgänglighet och ledningsproblem. Vi har under lång tid sett att köerna till utredning bara ökar, trots insatta åtgärder. Under kortare perioder har vi sett en nedgång i köerna, men det har berott på tillfälliga insatser och situationen har snabbt återgått till växande köer. I nuläget är köerna längre än någonsin och detta är djupt oroande.

Läs mer här >>

 

2017-09-20
Interpellation till Ordförande i hälso-/sjukvårdsnämnden Charlotta Svanberg (S)
Kronobergs läns barn och unga behöver ett Barnens hus
Thomas Haraldsson ställer interpellation gällande vad som sker med tankarna på att samla i stort sett all barnsjukvård på samma ställe på Centrallasarettet i Växjö. 2014 beslutade dåvarande landstingsstyrelsen enigt att samla all barnsjukvård (Barnkliniken, BUP, barn och ungdomshabiliteringen), vilket är det senaste definitiva beslutet i frågan.

Läs mer här >>

 

2017-09-05
Gruppmöte
Växjös stationsområde var temat när regionfullmäktigegruppen samlades i regionhuset på Nygatan tisdagen den 5 september. 20-talet intresserade var på plats när gruppledaren Sven Sunesson hälsade David Johansson, Växjö kommuns projektledare, och Patrik Tidåsen, busstrafikansvarig vid länstrafiken, välkomna till träffen.

Läs mer här >>

 

2017-09-01
Pressmeddelande
Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö
Idag presenterade Trafikverket sitt förslag till ny infrastrukturplan. Tyvärr finns inte, den för oss viktiga infrastruktursatsning med dubbelspår på kust till kustbanan mellan ”Alvesta och Växjö”, med i huvudprioriteringarna i remissförslaget.

Läs pressmeddelandet ”Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö” i sin helhet här >>

 

2017-08-31
Debattartikel av Sven Sunesson och Angelica Karlsson
Ambulansen – Viktigaste akuten!
Centerpartiet prioriterar ambulansvården. Region Kronoberg behöver en ny dygnsambulans i Hovmantorp. Målsättningen ska vara att minst 85 % av Kronobergarna nås inom 20 minuter av ambulansen.

Läs debattinlägget ”Ambulansen – Viktigaste akuten!” i sin helhet här >>

 

2017-08-26
Debattartikel av Patrik Davidsson
Fler bostäder med förenklat strandskydd i inlandet
Ett förenklat strandskydd i inlandet skulle ge oss fler bostäder, fler kronobergare och en livskraftigare landsbygd. Nu behövs politiska initiativ i Region Kronoberg och kommunerna för att kartlägga potentialen och sätta tryck på staten att släppa på restriktionerna. Regeringen måste lyssna till kritiken mot nuvarande regler och utreda lagändringar som gör det enklare att bygga på landsbygden.

Läs debattinlägget ”Fler bostäder med förenklat strandskydd i inlandet” i sin helhet här >>

 

2017-08-26
Replik av Britt-Louise Berndtsson och Judith Svensson på debattsvar
Trestegsraketen RUT – ger pengar tillbaka
Rutavdraget fyller 10 år och skapar jobb, underlättar vardagen och höjer skattemoralen – svårslagen reform som bottnar i en motion från Centerkvinnor! Att RUT, som står för renhållning, underhåll, tvätt, dessutom ger pengar tillbaka till samhället är grädde på moset.

Läs repliken ”Trestegsraketen RUT – ger pengar tillbaka” i sin helhet här >>

 

2017-08-21
Debattartikel av Britt-Louise Berndtsson och Judith Svensson
Låt rutavdraget omfatta hela hemmet
Med RUT blir alla vinnare – de som får inkomst, pensionspoäng och en första rad i sitt CV, de som får grovsoporna ivägkörda samt stat och kommun som växlar bidrag mot moms- och skatteinkomster.

Läs debattinlägget ”Låt rutavdraget omfatta hela hemmet” i sin helhet här >>

 

2017-08-16
Regiongruppen på besök i blivande nationalparken
Den blivande nationalparken vid sjön Åsnens västra strand lockar många. Det visade sig när regiongruppen höll höstens första möte vid Trollberget söder om Hulevik onsdagen den 16 augusti.

Läs mer här >>

Ni hittar bilder från regiongruppens besök i den blivande Nationalpark Åsnen här >>

 

2017-08-15
Debattartikel av Sven Sunesson (C) och Michael Öberg (MP)
Dags att införa grön rehab på recept
Livet i dagens samhälle är komplext med många krav både i arbetsliv och privatliv. En del av oss blir utmattade och sjuka, ofta med lång väg tillbaka till jobb och full delaktighet i familj och fritid. Var och en har rätt till en snabb plan för rehabilitering efter sina behov. På senare år har förskrivning av fysisk aktivitet på recept och kultur på recept blivit alternativ inom hälso- och sjukvård.

Läs debattinlägget ”Dags att införa grön rehab på recept” i sin helhet här >>

 

2017-08-15
Debattartikel av Thomas Haraldsson
Barnens hus – för en samordnad och tillgänglig vård!
Vården för barnen i länet är en prioriterad fråga för många, precis som för oss i Centerpartiet. Vi anser att den tidiga, förebyggande och samordnade vården ska vara ledstjärnor och något att ständigt sträva mot, men kanske speciellt när det gäller vården av barn och unga. Under lång tid har det funnits tankar på att samla i stort sett all barnsjukvård på samma ställe på Centrallasarettet i Växjö.

Läs debattinlägget ”Barnens hus – för en samordnad och tillgänglig vård!” i sin helhet här >>

 

2017-08-15
Debattartikel av Tomas Johansson
Vården behöver en långsiktig behandling
Vi läser och hör dagligen om problemen i vården. BB stänger ner, barnmorskorna orkar inte och lämnar sina befattningar. Läkare ger upp och ger sig in i ”uthyrningsbranschen”. Försök görs med att temporärt höja lönerna, fler semesterdagar, höjda jourtillägg etc, etc.

Läs debattinlägget ”Vården behöver en långsiktig behandling” i sin helhet här >>

 

2017-06-21
Regionfullmäktige
Kronobergarna kan räkna med en skattehöjning på maximalt 40 öre under 2018.

Det blir konsekvensen när regionfullmäktige den 20 juni antog den röd-gröna majoritetens förslag till budget sedan Sverigedemokraterna lagt ned sina röster i slutvoteringen.

Läs mer här >>
Läs även Sven Sunessons anförande från budgetdebatten här >>
Läs Centerpartiets pressmeddelande om budgetfullmäktige här >>

 

2017-06-21
Pressmeddelande
Billigare kollektivtrafik efter C-förslag
Regionfullmäktige fattade idag beslut om kollektivtrafikens priser för nästa år, med start vid tidtabellskiftet i december. Beslutet innebär att det blir billigare med periodkort för de som åker i 2 zoner. För busskortet innebär det en sänkning med 60 kr till 576 kr och för ett tågkort i 2 zoner blir det 130 kr billigare så att månadskortet kostar 639 kr.

Läs pressmeddelandet om billigare kollektivtrafik i sin helhet här >>

 

2017-06-18
Pressmeddelande
Klumpigt hanterat av den socialdemokratiska ledningen
Centerpartiet noterar med glädje att förslaget att stänga akuten i Ljungby, nattetid är tillbakadraget. Det hade varit oansvarigt att genomföra förslaget. Det är lika viktigt att vid behov komma snabbt till akuten oavsett var i länet man bor.
”Akut vård ska vara nära men planerad vård ska vara bäst”. Förslaget visade sej vara helt oförankrat då ”majoriteten” var väldigt splittrad. Alla allianspartier tar avstånd ifrån förslaget.

Läs mer här >>

 

2017-06-07
Stark Alliansbudget i regionen inför 2018
Alliansen i Region Kronoberg lägger fram en stark budget inför 2018.
När regionfullmäktige om knappt två veckor ska rösta fram vilka ekonomiska ramar som gäller för nästa år kunde Alliansen m+c+l+kd vid en presskonferens på Växjöhälsan onsdagen den 7 juni presentera ett förslag som inte innehåller någon skattehöjning men ändå ger ett resultat på plus 72 miljoner kronor.

Läs mer här >>

 

2017-05-31
Studiebesök på RyssbyGymnasiet
Centerpartiets regiongrupp besökte under vårterminens sista gruppmöte RyssbyGymnasiet. Jan Fransson, utbildningsledare vid RyssbyGymnasiet och Matts Andersson, YH-ansvarig och lärare inom Restaurang- och livsmedel visade upp skolan och berättade om dess verksamhet.

Läs mer här >>

 

2017-05-23
Pressmeddelande – Delårsrapport jan-mars 2017
Delårsrapporten visar att Hälso- och Sjukvårdsnämnden inte har kontroll över den ekonomiska utvecklingen. Det är kraftiga underskott för flertalet konton och handling krävs, säger Sven Sunesson (c)

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

 

2017-05-11
Årsredovisningen för Region Kronoberg 2016

Ta del av Sven Sunessons anförande gällande Årsredovisningen för Region Kronoberg 2016 här >>

 

2017-04-20
Kommentar till regeringens vårbudget
Karin Nilsson och Sven Sunesson kommenterar regeringens vårbudget:
Regeringen har totalt misslyckats med att skapa en politik som tar vara på den högkonjunktur som råder. Politiken är rakt kontraproduktiv. Det är nu politiken skall skapa förutsättningar för jobb och företagande och få folk i arbete. Så att Sverige har en stabil grund att stå på när konjunkturen vänder.

Läs mer här >>

 

2017-04-13
Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg:
Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård

Centerpartiet anser att det bör finnas reservkraft vid varje vårdcentral och tandvårdsklinik. Detta kan ordnas i samverkan med annan huvudman, med hyresvärd eller i egen regi. Vi har både ont om personal och dyrbar personal. Patienternas tid är värdefull. För att inte tala om eventuellt lidande som uppkommer. Utvecklingen kommer att gå mot mera nära vård, att fler specialiteter kommer att kunna erbjudas inom primärvården. Vidare ingår vårdcentralerna i Region Kronobergs krishanteringsplan, och i nödsituationer måste elektriciteten fungera

Läs motionen i sin helhet här >>

 

2017-04-10
Interpellation till Olof Björkmarker, ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden

Hur förbereder vi länet för Brexit?
Storbritannien har sökt utträde ur EU. Vi vet att om ca två år kommer Storbritannien att skiljas från EU. Däremot vet vi inte vad det innebär eller exakt vilka följder det kommer att få för Kronobergs län. Kommerskollegium konstaterar i en nyskriven rapport att oavsett utgången av förhandlingarna kommer Brexit att medföra krångel, byråkrati och fördyringar.

Läs interpellationen i sin helhet här >>
Läs även pressmeddelande här >>

 

2017-04-09
Interpellation till Charlotta Svanberg, Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hur märker patienter till vårdcentralen att ny patientlag är införd?
Trots att ny patientlag är införd får vi fortfarande höra om vårdcentraler som inte kan ge en tid till dagen efter, då dagens tider är slut, utan ber patienten att ringa igen nästa dag. Vi hör talas om
vårdcentraler som meddelar vårdsökande att de kontaktar fel vårdcentral, då de inte är listade just där. Vi hör talas om vårdcentraler som helt enkelt hänvisar till jourläkarcentralen eller akuten i stället för att ta emot patienterna hos sig. Senast hörde vi att patienter troligen aldrig kommer att kunna boka tid via webben till vårdcentralerna, för de måste bedömas först.

Läs interpellationen i sin helhet här >>
Läs även pressmeddelande här >>

 

2017-04-01
Distriktsstämma i Hinneryds bygdegård

Intresset för Centerpartiet är stort och stämningen var på topp när Centerpartiets samlades för 2017 års distriktsstämma i en fullsatt bygdegård i Hinneryd. Inbjudna gästtalare var Centerpartiets miljöpolitiske talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet Kristina Yngwe samt Isak Engqvist, sakkunnig hos Fredrick Federley på EU-kontoret i Bryssel.

Läs mer här >>

 

2017-03-02
Tågtrafik skall gå i tid och vara framme i tid, men resan måste ta den tid som behövs.
Den så kallade Sverigeförhandlingen prioriterar idag främst snabba förbindelser mellan Sveriges tre huvudorter utan att ta nämnvärd hänsyn till att det finns människor och verksamhet mellan de tre större städerna. För regionerna Kalmar, Blekinge och Kronoberg är det av föga glädje om tågen rusar förbi utan att stanna.

Läs mer här >>

 

2017-03-01
Positivt svar på skrivelse –
Förstärk den nära vården genom att lyfta jourläkarkostnad/tid

Centerpartiet har tidigare i en skrivelse lyft de stora rekryteringsproblem som finns vad gäller allmänspecialister. Denna skrivelse har nu i positiv anda besvarats av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Läs svaret på skrivelsen här >>
Läs Centerpartiets skrivelse ”Förstärk den nära vården genom att lyfta av jourläkarkostnad/tid” här >>

 

2017-02-21
Pressmeddelande
Ta bort gränstillägget vid resande!

Vi människor reser mer och mer och därmed blir system och regler som gynnar resandet allt viktigare. Vi arbetar i vårt regionala utvecklingsarbete för att förstora arbetsmarknadsregionen, för att göra det attraktivt att jobba och bo i vårt län. Då måste vi också se till att gränserna, både kommun-/ och länsgränser, blir så obetydliga som möjligt för resenärerna.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

 

2017-02-20
Slå vakt om Öresundståg och samarbetet i Sydsverige
Centerpartiet vill att vi förbättrar möjligheterna till resande över gränserna ännu mer. Ökat biljett- och regelsamarbete måste komma på plats och länsgränserna ska inte innebära extra kostnadspåslag på biljetten. Samarbetet inom Öresundståg och övrig gränsöverskridande kollektivtrafik kan alla vinna på.

Läs mer här >>

 

2017-02-19
Motion
Angående utveckling av digitala lösningar tillsammans med IT-sektorn i länet
Vi vill att Region Kronoberg ska kunna utveckla bra it-lösningar både inom vården och i andra verksamheter. Idag erbjuder regionen flera e-hälsotjänster till invånarna. Vi vill utöka möjligheterna hitta smarta, enkla och kostnadseffektiva digitala alternativ för att t ex förbättra tillgänglighet och spara tid för våra invånare.

Läs mer här >>

 

2017-02-12
Halvtidsmöte i Regiongruppen
Centerpartiet i Region Kronoberg samlades i två dagar på hotell Skansen i Färjestaden för att utvärdera vad vi hittills har levererat av vårt valprogram 2014 och vad som återstår att göra denna mandatperiod. Ett nuläge presenterades och framtiden stakades fram där vi nu gör avstamp inför valrörelsen till valet 2018.

Läs mer här >>

 

2017-01-19
En kväll runt Södra Skogsägarna
På torsdagskvällen den 19 januari genomförde Centerpartiet i Region Kronoberg en kväll runt Södra Skogsägarna med fokus på ledarskap, miljö- och skogspolitik. Ett fyrtiotal centerpartister hade samlades på Södra skogsägarnas huvudkontor för att lyssna till Lena Ek, ordförande i Södra, Per Schöldberg, kommunalråd i Växjö och Lars Idermark, VD i Södra.

Läs mer här >>

 

2017-01-11
Mammografi för kvinnor över 74 år
I en motion till Regionfullmäktige föreslår Centerpartiet mammografi för kvinnor över 74 år.

Läs motionen ”Mammografi även för kvinnor över 74 år” här >>
Läs pressmeddelandet ”Centerpartiet föreslår mammografi för kvinnor över 74 år” här >>
Läs debattartikel ”Inför mammografi även för kvinnor över 74 år” här >>

 

2017-01-09
Centerpartiet vill höja standardkraven på länets vägar
För Centerpartiet är det viktigt med en väl fungerande infrastruktur för att hela länet ska ges förutsättning att leva och utvecklas. Den knyter ihop länet och skapar förutsättningar för fler jobb och företag.

Läs mer här >>

 

2017-01-09
E-hälsa som är till för patienten
Jag kan glädjande konstatera att min insändare (19/12) och tankar kring E-hälsans utveckling i länet väckt debatt den senaste tiden. Både Bengt Järhult och Anna Fransson ger sin syn på frågan.

Läs mer här >>

 

2016-12-07
E-hälsa – Kronoberg halkar efter
För att snabbare och tydligare arbeta mot ett gemensamt mål behöver Region Kronoberg en gemensam, politiskt beslutad handlingsplan för hur vi snabbt ska införa e-hälsotjänster i hela länet. Det finns prioriterat i Alliansens budget, nu måste det också prioriteras i verksamhet och genomföras.

Läs mer här >>

 

2016-12-01
Falsk bild av svenskt jordbruk
Svar på insändare
I Sverige har vi sedan sjuttiotalet haft ett starkt fokus kring djurvälfärd och uppfödningsetik. Det har bland annat resulterat i en mycket försiktig användning av antibiotika, som gör att våra djur har den näst lägsta användningen av antibiotika av alla västländer. Slutsatsen som du bör dra liksom alla andra är att välja svenskt kött i köttdisken.

Läs mer här >>

 

2016-11-29
Pressmeddelande – Polisen möjligheter att fullgöra sina uppdrag i Kronoberg måste stärkas
Gruppledarna för Alliansen i Region Kronoberg har idag lämnat in en
skrivelse till Regionstyrelsen där man vill ha ett gemensamt agerande från styrelsens sida för att stärka polisens möjligheter att fullgöra sina uppdrag i Kronoberg.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>
Läs skrivelsen till Regionstyrelsen här >>

 

2016-11-13
Jag vill ha penicillin mot sjukdom – Inte i grillen
I EU dör varje år 25 000 människor till följd av sjukdomar som inte längre går att bota med antibiotika (700 000 i hela världen). Vi måste vara mer försiktiga med hur vi använder ett av de bästa läkemedel som finns.

Läs mer här >>

 

2016-11-04
Närtrafik – Stor landsbygdsatsning
Nu har Trafiknämnden i Region Kronoberg beslutat om en av de största och mest betydelsefulla landsbygdsatsningen på senare tid, nämligen Närtrafik.

Läs mer här >>

 

2016-11-01
Nytt parkeringshus vid lasarettet i Växjö!
Idag beslutade regionstyrelsens arbetsutskott att föreslå styrelsen besluta att bygga ett nytt parkeringshus.

Jag är mycket glad över dagens beslut och att min motion givit effekt. Detta är ett första steg i en lösning på parkeringssituationen. P-huset ger 50 nya platser och byggs bakom infektionskliniken, säger Sven Sunesson, Regionråd för Centerpartiet.

Läs mer här >>

 

2016-11-01
Centerpartiprofil på Region Kronoberg
Idag har ”Öppna jämförelser – Miljö 2016” presenterats, där resultat inom olika miljöfaktorer jämförs mellan länen. Region Kronoberg ligger i topp när det gäller fossilbränslefrihet i kollektivtrafiken och när det gäller användning av ekologiska livsmedel, i den egna verksamheten.

Centerpartiet noterar med glädje att två av partiets starka profilfrågor gett tydligt genomslag i praktiken. Nu gäller det att jobba vidare med övriga resor i Region Kronoberg, för att även Serviceresor i länet blir fossilbränslefria i möjligaste mån, säger Sven Sunesson, Centerpartiets gruppledare.

Läs mer här >>

 

2016-10-26
Centerpartiprofil på Region Kronoberg
På dagens regionfullmäktige fick Sven Sunesson svar på sin interpellation till Regionrådet Anna Fransson hur arbetet går med arbete om E-hälsotjänster, som ställts till Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson.

Tyvärr tycker jag att Annas svar och den debatt som följde på mötet från minoritetens sida var fokuserad och inrutad i det som redan finns, säger Sven Sunesson, Regionråd

Läs mer här >>

 

2016-10-26

Fråga till Anna Fransson (S) på regionfullmäktige

Med anledning av problem med bla rekrytering, långa köer etc inom Region Kronoberg framförallt i sjukvården ställde Carina Bengtsson (C) fråga till regionstyrelsens ordförande
Anna Fransson (S):
Är du beredd på att göra mindre enheter i Region Kronoberg t.ex. intraprenader, resultatenheter etc?

Läs pressmeddelande med Anna Franssons svar i sin helhet här >>

 

2016-10-21

Ny busspendel Ljungby-Halmstad

I december blir det ny busspendel mellan Ljungby och Halmstad. Det beslutades på Trafiknämnden i Region Kronoberg på torsdagen. Det betyder att det kommer att gå att pendla både från Halmstad till Ljungby och tvärtom i ett par tidslägen.

Läs Centerpartiets pressmeddelande om ny busspendel i sin helhet här >>

 

2016-10-11
Motion till Regionfullmäktige
angående bättre ersättningsmodell i vårdvalet

Alliansen i Region Kronoberg vill skapa goda förutsättningar för våra vårdcentraler och patienter i primärvården. I en motion till Regionfullmäktige föreslår nu Alliansen att det införs en bättre ersättningsmodell än den nuvarande.

Läs motionen i sin helhet här >>

 

2016-09-13
Öresundståg kan bättre!
Öresundståg är Sveriges mest lyckosamma tågsamarbete. Sex sydlän som samarbetar i en trafiklösning där resenärerna kan åka på samma resekort i alla länen och där tågen uppskattas mycket av våra invånare.
Ca 90 % av alla tåg kommer i tid. Men det är för dåligt! Många tåg är i dåligt skick. Det måste bli bättre.

Det har debatterats att tåg kör förbi Kastrup utan att stanna. Det är inte acceptabelt. Därför har Trafiknämnden i Region Kronoberg, på Sven Sunessons initiativ, krävt av Skånetrafiken (som ansvarar för trafiken över bron) att åtgärda problemen så att trafiken fungerar tillfredsställande.

Läs mer här >>
Läs även pressmeddelande om Öresundståg här >>

 

2016-09-13
Interpellation till Ordförande i regionstyrelsen Anna Fransson (S)
Angående E-hälsoarbetet

Region Kronoberg är ingen föregångare när det gäller möjligheten till E-hälsotjänster. I Västerbottens landsting finns till exempel ett 30-tal olika tjänster som kan utnyttjas på olika ställen runt om i länet. Jönköpings län är också ett län i framkant, med många olika tjänster som når patienterna.

Framgångsfaktorer för en bra utveckling av E-hälsan är att en regional samordning sker och att en tydlig färdplan finns, fastställd politiskt. Enligt gällande budgetdokument ska en strategi för de närmaste årens arbete med E-hälsa upprättas. Ett nätverk mellan Region Kronoberg och kommunerna, under Region Kronobergs ledning, ska utvecklas.

Läs interpellationen i sin helhet här >>

 

2016-09-13
Pressmeddelande
Bättre förbindelse med Stockholm

Vi behöver bättre möjligheter att, via tåget komma till Stockholm tidigt på morgonen – säger Sven Sunesson, Centerpartiets regionråd i Region Kronoberg.

Därför har Sven Sunesson skickat skrivelser till SJ, angående inrättande av en tidigare tågförbindelse till Stockholm. Många hör av sej till Region Kronoberg och till kommunerna angående önskemål om tidigare förbindelse. Det är vanligt att möten och konferenser börjar redan vid 9-tiden och då går det inte att via tåg ta sej till Stockholm. Med en förbindelse en timme tidigare än idag, skulle detta vara möjligt och bli ett alternativ till flyg eller övernattning.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>
Läs skrivelsen till SJ här >>

 

2016-09-13
Pressmeddelande
Stanna på Kastrup
Vid möte med Trafiknämnden föreslog Sven Sunesson, Centerpartiet, att Trafiknämnden skulle protestera mot att Öresundstågen inte gör uppehåll vid Kastrup.

Det är viktigt att vi i Kronobergs län protesterar mot att Öresundstågen inte sköter uppdraget på ett tillfredsställande sätt. Skånetrafiken har ansvaret för trafiken och måste göra något åt problemet, säger Sven Sunesson, Centerpartiets regionråd och vice ordförande i Trafiknämnden.

Läs mer här >>

 

2016-09-07
Enighet i länet kring regionfrågan
Regionfrågan och Vårdval Kronoberg stod på agendan när Centerpartiets regionfullmäktigegrupp möttes i regionhuset på Nygatan i Växjö onsdagen den 7 september.
Gruppledaren Sven Sunesson kunde meddela att alla partier i huvudsak är överens om hur man ska formulera Region Kronobergs svar till Indelningskommitténs förslag.

Läs mer här>>

 

2016-09-06
Stoppa hastighetssänkningarna
Att öka säkerheten och tryggheten i länets trafik- och vägsystem är en fråga som berör i princip alla kronobergare. Frågan har diskuterats i media mest angående väg 30, men berör flera vägar i hela länet.
När Trafikverket nu sätter ned foten och vill genomföra en hastighetssänkning från 90 km/timmen till 80 km/timmen på flera av våra viktigaste vägar i länet anser Centerpartiet att det ger problem för utvecklingen av länet. Sänkta hastigheter förlänger restiden, och drabbar därför pendlare och boende runt om i länet.

Läs mer här>>

 

2016-08-24
Annie Lööfs sommartal

Läs mer här >>

 

2016-08-17
Regionfullmäktigegruppen startade hösten på Korrö
Turismen var temat när regionfullmäktigegruppen hade sitt första möte på natursköna Korrö onsdagen den 17 augusti.

Läs mer här >>

 

2016-07-24
Minnesord över Thorbjörn Fälldin
Thorbjörn Fälldin

Läs minnesorden över Thorbjörn Fälldin i sin helhet här >>

 

2016-06-22
Budget 2017 för Region Kronoberg
För andra året i rad lyckades Alliansen i sin oppositionsroll få igen sitt budgetförslag i Regionfullmäktige. Detta är extra värdefullt för alla medborgare i Region Kronoberg som nu får en genomtänkt budget för en bättre vård, fler fasta läkare och sjuksköterskor samt större tillväxt i hela Kronoberg. Budget 2017 innebär bland annat en mycket omfattande satsning på personalen på 40 mkr, satsningar på kollektivtrafiken och kulturen i länet samt många andra prioriterade satsningar.

Läs Alliansens segrande budgetförslag för budget 2017 i sin helhet här >>

 

2016-06-22
Kronoberg ska vara en region för hälsa och tillväxt!
Alliansen satsar mer än någonsin i sin budget för 2017 för en bättre vård, fler fasta läkare och sjuksköterskor samt större tillväxt i hela Kronoberg. I vårt förslag finns en mycket omfattande satsning på personalen på 40 mkr. Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas.

Läs mer här>>
Läs även Alliansens pressmeddelande gällande budget 2017 här >>

 

2016-06-22
Infrastruktur berör alla
Region Kronobergs uppgifter är många och omfattande. Förväntningarna på ett regionalt ledarskap är stora bland kommuner, Linnéuniversitetet, företag och företagare, Handelskammare, enskilda medborgare. Ett område som till sin natur är regional är infrastruktur och kommunikationer.

Läs mer här >>

 

2016-06-21
Sven Sunessons inledningsanförande
Om vi ska bygga ett län med kraft måste vi skapa förutsättningar för ökad arbets- och studiependling, goda boendevillkor och ge näringslivet bra förutsättningar i länet.

Läs mer här >>

 

2016-06-08
Bra genomslag för Centerpartiet i Alliansens regionbudgetförslag
– Jag är speciellt glad över att vi har fått igenom en satsning på kollektivtrafiken med 3 000 000 kronor per år. Det kan innebära att vi antingen kan förtäta redan befintlig trafik eller starta ny trafik med bussar eller tåg. Liknande förslag saknas helt i majoritetens budget, säger Sven Sunesson.

Läs mer här >>

 

2016-06-03
Små vattenkraftverk i fokus för Kristina Yngwe i Åby
– Få vattenkraftägare klarar av det stora investeringsbehov som behövs när det nya Vattendirektivet med betydligt skärpta miljökrav träder i kraft. Men eftersom regeringen, som hanterar frågan, har dröjt med ett beslut kan vi endast avvakta och försöka påverka regeringen, säger Kristina Yngwe.

Läs mer här >>

 

2016-06-01
Regiongruppen möttes på Huseby
Jörgen Tagesson, chef för Region Kronobergs akutcentrum och regionservice och Stefan Engdahl, chef över ambulansverksamheten i Region Kronoberg gästade centerpartiets regionfullmäktigegrupp som den 1 juni möttes på vackra Huseby.

Läs mer här >>

 

2016-05-16
Åtgärda parkeringssituationen nu
Under relativt lång tid har parkeringssituationen omkring Centrallasarettet i Växjö diskuterats. Både medarbetare, besökare och patienter är bekymrade över parkeringssituationen. Bilar parkerar över en stor del av stadsdelen söder och många upplever svårighet att hitta en plats. Detta är inte långsiktigt hållbart. Vi från Centerpartiets sida har lyft denna fråga på olika sätt under vintern och våren. Vi anser att långsiktigt måste fler parkeringsplatser skapas, men i väntan på det måste åtgärder till för att lösa den akuta situationen.

Läs mer här >>

2016-05-11
Svar på skrivelse och beslut
Regionala utvecklingsnämnden har besvarat Sven Sunessons skrivelse – Mer Eu-pengar till regionen.

Läs svaret från Regionala utvecklingsnämndens möte 2016-05-11 till skrivelsen – Mer EU-pengar till regionen här >>
Läs beslutet från Regionala utvecklingsnämndens möte 2016-05-11 gällande skrivelsen – Mer EU-pengar till regionen här >>

2016-05-04
Pressmeddelande
Delårsrapporten kräver insatser av Region Kronoberg
Region Kronoberg har presenterat en delårsrapport, som visar att kostnaderna i hälso- och sjukvården fortsätter att stiga kraftigt över budget. I årsprognosen saknar Hälso- och Sjukvårdsnämnden 120 miljoner och resultatet för hela Region Kronoberg blir i prognosen 0 istället för budgeterade + 71 miljoner kr. Nettokostnadsutvecklingen pekar mot ökade kostnader om 6,5 %.
Vid Regionstyrelsens möte 16-05-10 lämnade Alliansen flera förslag till åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen i framförallt hälso- och sjukvården.

Läs mer här >>

2016-04-27
Pressmeddelande
Vårdcentralsfilial i Ryssby/Agunnaryd är
nu möjligt!

Idag biföll regionfullmäktige en Alliansmotion som innebär att reglementet för att en vårdcentral ska kunna öppna en filial ändras. Ändringen innebär att det blir öppnare och lättare att öppna en filial där behov av vårdcentralens tjänster finns.

Läs mer här >>

2016-04-27
Pressmeddelande
Nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning i Region Kronoberg
Idag beslutade ett enhälligt regionfullmäktige att bifalla vår motion angående nollvision för arbetsplatsrelaterad ohälsa som vi lämnade in i höstas.

Läs mer här >>

2016-04-05
Pressmeddelande
Åtgärder för att förbättra P-situationen
Centerpartiet har motionerat om att lösa Parkeringssituationen vid CLVområdet.
Nu lämnar också Sven Sunesson, gruppledare för Centerpartiet i Region Kronoberg, in en skrivelse till Regionstyrelsen.
– Att lösa P-problematiken runt CLV långsiktigt kräver åtgärder som kan ta tid att genomföra. Därför behövs även åtgärder för att hantera de akuta
problemen, säger Sven.

Läs mer här >>

2016-03-22
Pressmeddelande
Grönt ljus för grön rehabilitering
Vid dagens regionstyrelse togs ett rejält kliv framåt i frågan gällande Centerpartiets motion från 2014 om införande av grön rehabilitering. Regionstyrelsen tog nämligen beslut om att ge FoU-beredningen i uppdrag att undersöka möjligheter till ett forskningssamarbete med SLU Alnarp angående grön rehabilitering inom Region Kronoberg.

Läs mer här >>

2016-03-16
Studiebesök
Den 16 mars var Centerpartiets regiongrupp på studiebesök på Lessebo Vårdcentral och folktandvård.

Läs mer här >>

2016-03-02
Regionfullmäktige
Centerpartiet var ytterst aktiv under Regionfullmäktiges möte den 2/3. Bland annat argumenterade Sven Sunesson för sin motion om landsbygdsstrategi för utveckling av näringslivet på landsbygden.

Läs mer här >>

2016-02-22
Pressmeddelande
Mer EU-pengar till regionen
Sven Sunesson föreslår i en skrivelse till regionstyrelsen att Regionala Utvecklingsnämnden beslutar att erbjuda den kompetens och service, som kan krävas för att kommuner och regionen effektivt ska kunna söka och få tillgång till EU-medel.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>
Läs skrivelsen här >>

2016-01-26
Kronoberg satsar på regional utveckling
rapport från gruppmötet 20/1
Sedan den nya regionen bildades har Region Kronoberg ett uppdrag att hantera de statliga utvecklingspengarna kallade 1:1 medel. Här har Kronoberg fått en extra skjuts genom att regionen fick 3 av de extra 25 miljoner kronor som regeringen anslog i höstbudgeten.

Läs mer här >>

2016-01-19
På liv och död för alla!
Vi i Centerpartiet anser att även de 40 % som bor utanför 10 minutersgränsen har rätt till akut vård inom rimlig tid. I Region Kronoberg måste vi ha en strategi och målbild på hur alla Kronobergare ska få akut sjukvård inom rimlig tid. Vi vet att för ett antal sjukdomstillstånd är tiden mellan insjuknande till omhändertagande avgörande för överlevnad. Region Kronoberg behöver ta fram nyckeltal för maxtid för att nå samtliga invånare i länet. Alla har rätt till snabb akut sjukvård.

Läs mer här >>

2016-01-19
Pressmeddelande
Tidigarelägg ombyggnad på CLV
Med hänsyn till det snabbt ökande antalet förlossningar i länet yrkar allianspartierna att Region Kronoberg skyndsamt utreder möjligheter att tidigarelägga ombyggnad av BB, förlossning och neonatalavdelning på CLV.

Läs mer här >>

2016-01-08
Riksdagen hotar Öresundstågsystemet
De av riksdagen påhittade Id-kontrollerna kommer att kraftigt försämra möjligheterna för pendling och kommer att skada samarbetet i SydSverige. Den regionala tillväxten kommer att försämras och om gränskontrollerna kommer att fortgå en längre tid, riskeras den positiva utvecklingen.

Läs mer här >>

2016-01-07
Pressmeddelande
På liv och död för alla!
Vi har en väl fungerande ambulansverksamhet i Kronobergs län. Centerpartiet anser dock att det behövs fler dimensioner när det gäller ambulans-verksamheten än målet att 60 % av länets invånare ska nås av ambulans inom 10 minuter efter larm.
Vi vill att Regionfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att se över ambulansverksamheten i syfte att förbättra verksamheten.

Läs mer här >>

2015-12-19
Dags för nytt P-hus vid Lasarettet
Under relativt lång tid har parkeringssituationen omkring Centrallasarettet i Växjö diskuterats. Både medarbetare, besökare och patienter är bekymrade över parkeringssituationen. Bilar parkerar över en stor del av stadsdelen söder och många upplever svårighet att hitta en plats. Detta är inte långsiktigt hållbart. Det är viktigt att Region Kronoberg planerar för att lösa denna fråga.

Läs mer här >>

2015-12-15
Motion
Vårdfilialverksamhet i Ryssby och Agunnaryd
Från Alliansens sida anser vi det viktigt att kunna erbjuda jämlik vård även på mindre orter i länet. Det innebär en bättre tillgänglighet och mer trygghet att ha tillgång till vård så nära som möjligt.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:
  • Att det bör skrivas in i regelverket för filialverksamhet att filialer kan bidra till bättre vårdvalsservice på mindre orter
  • Att filialverksamhet inom Vårdval Kronoberg ska kunna öppna i Ryssby/Agunnaryd

Läs mer här >>

2015-12-11
Varför detta motstånd av filialer i Ryssby och Agunnaryd?
En privat vårdcentral har ansökt om att få öppna filial i Ryssby och Agunnaryd. När detta behandlas i Region Kronobergs styrelse möter det motstånd av styrande socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister och man börjar fundera på varför?
För att öppna en vårdcentral ska man ha ett visst antal människor listade hos sig, men nu gäller det inte en vårdcentral, utan en filial av densamma. Om man nu är listad hos en annan vårdcentral än den tänkta filialen så kan man byta på någon timme om man nu vill det. Svårare än så är det inte.

Läs mer här >>

2015-12-07
Pressmeddelande
Dags för nytt P-hus vid Lasarettet
Många medarbetare på Lasarettet i Växjö är bekymrade över parkeringssituationen runt lasarettet. Bilar parkerar över en stor del av stadsdelen söder och många upplever svårighet att hitta en plats. Det är viktigt att Region Kronoberg planerar för att lösa denna fråga.

Centerpartiet vill att Region Kronoberg väljer ett klimatsmart alternativ och bygger ett P-hus i Trä. Gärna med gott om laddstolpar för elbilar.

Läs mer här >>

2015-12-02
Studiebesök på onkologiklinken
Årets sista möte med Centerpartiets regionfullmäktigegrupp onsdagen den 2 december startade på Växjö lasaretts nyligen invigda onkologklinik

Läs mer här >>

2015-11-25
Regionfullmäktige
Sven Sunessons Budgetanförande 2015-11-25

Vi har en lång märklig budgetprocess bakom oss. Låt oss lägga den bakom oss genom att idag besluta om budget för Region Kronoberg 2016 med inriktning 17-18.

Läs mer här >>

2015-11-21
Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot
Antibiotika förknippar de flesta med ett par utskrivna tabletter för att snabbt kunna tillfriskna vid en enklare infektion. Det finns dock en baksida. Under den senaste veckan har frågan om antibiotikaresistens uppmärksammats över hela Europa med anledningen av den årliga Europeiska antibiotikadagen. Antibiotikafrågan är nämligen betydligt större än bara frågan om ett snabbt tillfrisknande vid enklare sjukdomar. Det är en fråga om vår civilisations överlevnad.

Läs mer här >>

2015-11-20
Pressmeddelande

Integritet och person före system!
Integriteten och den enskilda människan har hittills ansetts viktigare än systemet. Men nu föreslår Socialstyrelsen att det är viktigare att all sjukvård ska registreras på samma sätt i nationella databaser.

Centerpartiet i Region Kronoberg har vid Hälso- och sjukvårdsnämndens behandling av ärendet drivit att gå emot Socialstyrelsens förslag.

Läs mer här >>

2015-11-20
Småland/Öland är framtiden
Regeringen har nu tagit initiativ till att genomföra en regionalisering av Sverige, större regioner som bättre matchar dagens utmaningar än dagens organisation med rötter i 1600-talet. För oss som Centerpartister är detta en utveckling vi bejakar. I dag har vi i landet en situation med tre stora regioner med betydligt större resurser, vi tror på en utveckling av hela landet till någorlunda jämbördiga regioner med styrka att kunna axla viktiga samhällsuppgifter. Med möjligheter att påverka utvecklingen av Hela landet!

Vi tror att Småland/Öland är en naturlig bas för en ny region, och att grannar som Halland och Östergötland skulle kunna bli starka partners i denna nya region i sydöstra Sverige! Det är nu dags att gå från ord till handling!

Läs mer här >>

2015-11-06
Motion
Nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning i Region Kronoberg
Centerpartiet vill sätta upp målet att ”ingen medarbetare i Region Kronoberg ska bli sjuk av sin arbetsmiljö”. Detta ska i så fall ses som en avvikelse och rapporteras i avvikelsesystemet så att åtgärder kan vidtas på arbetsplatsen.

Centerpartiet föreslår därför att Region Kronoberg inför en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning.

Läs mer här >>

2015-10-08
JA! till att alla har rätt att höra
Centerpartiet i Region Kronoberg har idag fått ett rejält JA! i hälso- och sjukvårdsnämnden på skrivelsen ”Alla har rätt att höra”. Skrivelsen siktade in sig på dels det inhumana i att ha mer än årslång kö till bedömning av behov av hörselhjälpmedel med risk för isolering och ohälsa, dels den stress det innebär att jobba under en sådan kö.

Läs mer här >>

2015-09-28
Dags för dubbelspår Alvesta-Växjö
Sätt fart på planeringen av ett dubbelspår mellan Alvesta och Växjö för en fortsatt utveckling av länets kollektivtrafik. Den uppmaningen riktar Centerpartiets gruppledare i Region Kronoberg Sven Sunesson och de båda kommunalråden Per Schöldberg, Växjö och Thomas Haraldsson, Alvesta, i en skrivelse till Trafikverket och Region Kronoberg.

Läs hela pressmeddelandet här >>
Läs skrivelsen till RS och Trafikverket här >>

2015-09-27
Centerpartiets partistämma i Falun
Den 24-27 september genomförde Centerpartiet 2015-års partistämma. Centerpartiet håller partistämma vartannat år och denna gång var det Falun som stod som värd för detta arrangemang. Ett arrangemang med över 1000 deltagare varav 521 ombud.

Läs mer här >>

2015-09-25
Pressmeddelande
Strandskyddet fick Centerstämman att svalla

Den pågående Centerstämman i Falun har med stor energi och djupt engagemang behandlat nuvarande hantering av strandskyddsreglerna, där länsstyrelsernas överprövningsrätt ofta går stick i stäv med kommunernas utveckling och attraktivitet.

Läs mer här >>
2015-09-24
Centerstämman 2015
År 2015 centerstämma är nu i full gång i Falun.

Läs mer här >>
2015-09-16
Pressmeddelande
Centerpartiet sätter blåslampa på elbilar i regionen

Läs mer här >>

Centerpartiet för patientmakt fullt ut

Läs mer här >>

Ny ersättningsmodell för Vårdvalet klubbad utan beslutsunderlag

Läs mer här >>
20150909
Studiebesök på vårdcentralen i Tingsryd och på Örnens äldreboende
Regionfullmäktigegruppen fick två utmärkta föredragningar vid höstens andra möte i Tingsryd den 9 september. Dels på nya kombinerade vårdcentralen på Storgatan där verksamhetschefen sedan två år, Maud Causey, tog emot. Samt på det nybygda Örnens äldreboende där Peråke Janén, vd för Tinsrydsbostäder, stod som värd.

Läs mer här >>
Pressmeddelande
Centerpartiet önskar helhetssyn över länets tandvård
Centerpartiet önskar en belysning av beläggning, bemanning och framtidsplaner för folktandvård i hela Kronoberg i förhållande till behov.
Centerpartiet önskar även en belysning av möjlighet att konkurrensutsätta eventuell ny klinik.

Läs mer här >>
Penicillinet – snart verkningslöst?
Att kunna bota sjukdomar med Penicillin är en mycket viktig del i vårt välfärdssamhälle. Fundamentalt är att använda antibiotika restriktivt och till det som det är till för. Tyvärr ställer inte hela världen upp på denna hållning.

Läs mer här >>
Utveckling – Inte skattehöjning = Lösning för Region Kronoberg
Alliansen i Region Kronoberg presenterade i juni en budget för länet, där vi sätter fokus på kvalitet och utveckling i länet. Med en högre kvalitet i verksamheten och ett ökat utbud av tjänster, ger vi Region Kronoberg den tillväxt som är nödvändig. Att säkerställa att vi gör rätt saker, av rätt person, på rätt plats, i rätt tid och aktivt arbetar med kvalitetsförbättringar, gör att vi även fortsättningsvis kan ha en bra verksamhet, samtidigt som vi sparar kostnader.

Läs mer här >>
2015-08-12
Studiebesök hos Alvesta biogas
Regionfullmäktigegruppen inledde höstens arbete onsdagen den 12 augusti med ett besök på en imponerande anläggning väster om Alvesta.

Läs mer här >>
Pressmeddelande
I samband med Regionfullmäktige 2015-06-17 skickade Centerpartiet ut följande pressmeddelanden:
   Om tandvård Åseda

Läs mer här >>

   Centerpartiet: Alla har rätt att höra

Läs mer här >>

   Region Kronoberg, säger Ja till tågverkstad

Läs mer här >>

   HELA Gröna Kronoberg ska utvecklas till 2025

Läs mer här >>

Nu flyttar vi till nya regionkansliet
Från och med tisdag 9/6 finns Centerpartiet i Region Kronoberg i nya regionkansliet på Nygatan 20 i Växjö. Vi finns i det nya arbetsrummet på bottenplanet.
Välkomna att hälsa på oss där. Men kontakta oss innan då vi ofta är ute i verksamheten.

Sven Sunesson 076-720 76 10
sven.sunesson@kronoberg.se
Britt-Louise Berndtsson 073-844 92 16
britt-louise.berndtsson@kronoberg.se

2015-06-04
Stora ledningsproblem i Region Kronoberg
Vänsterminoriteten yrkar återremiss på eget budgetförslag. Ja, det blev resultatet när Budget 2016-18 skulle behandlas på Regionstyrelsen. Jag har i hela mitt politiska liv, aldrig blivit så förvånad. Det är ingen tvekan om att Region Kronoberg har en oerhört svag politisk ledning.

Läs mer här >>

2015-06-04
Pressmedddelande
Centerpartiet lyfte Gröna Kronoberg 2025

Centerpartiet har under processen att ta fram Region Kronobergs nya regionala utvecklingsstrategi, RUS, varit aktiva både med synpunkter i samband med regionstyrelsens insyn och genom att lämna remissvar. Centerpartiet har i detta haft framgång med att lyfta fram gröna näringar och skogens betydelse både som råvara, förädlade produkter och som stor bindare av koldioxid. Vidare lyckades Centerpartiet få gehör för en ny åtgärdspunkt i den regionala utvecklingsstrategin under samhandling, dvs att aktörer drar åt och jobbar mot samma mål.

Läs mer här >>

2015-06-03
Pressmedddelande
Brist på styrning skadar verksamheten!
Centerpartiet konstaterar med förvåning bristen på framförhållning och ledarskap i regionens minimajoritet, S+V+MP, i och med dagens beslut att förskjuta budgetavgörandet till november.
Läs mer här >>

2015-06-01
Alliansens budget för Region Kronoberg 2016
Mer tillväxt – Bättre vård!

Alliansen i Region Kronoberg presenterade idag sin budget för 2016, med flerårsplan 2017-2018. Den innehåller flera viktiga signaler till de olika verksamheterna inom Region Kronoberg.
Läs Alliansens pressmeddelande här >>
Läs Alliansens budgetförslag här >>

2015-05-27
Nya möjligheter att ta del av sin sjukjournal är på väg att öppnas inom Region Kronoberg
Läs mer här >>

2015-05-25
Motion till Regionfullmäktige
Angående Regional strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden

Vi behöver i Regionen ta ansvar för att hjälpa till att utveckla näringslivet på landsbygden. Det kan gälla forskning, utbildning, företagsutveckling, nya innovationer, infrastruktur och mycket mer. Vi behöver en strategi i länet, för hur vi ska arbeta med de här frågorna för att snabbt vända utvecklingen till något positivt för hela länet. Denna strategi kan ses som ett komplement till RUS:en.

Centerpartiet föreslår att Regionfullmäktige beslutar att ge Regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans med representanter för näring, forskning och utbildningsväsende, utarbeta en strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden enligt motionens intentioner.

Läs mer här >>

2015-04-29
Ge tydligare direktiv för regionens arbete i Bryssel!
En av slutsatserna under Centerpartiets regionpolitikers studieresa i Bryssel att vi behöver förtydliga uppdraget till vårt eget Brysselkontor, för Småland och Blekinge. Det finns politikområden där vi har tydliga intressen i vår region. Inom dessa har vår personal möjlighet att göra skillnad, om vi är tydliga med vad vi vill.
Läs mer här >>

2015-04-23
Studieresa till Bryssel
Centerpartiet Region Kronoberg genomförde en studieresa till Bryssel den 19-23 april. Det var en intressant och givande resa med många intryck från detta politiska maktcentrum som Bryssel ändå måste ses som. Programmet för dessa brysseldagar var fullspäckat med intressanta möten och upplevelser.
Läs mer här >>

2015-04-18
Vårbudgeten slår mot unga
Efter ett halvårs ökenvandring har regeringen nu lagt fram sin vårbudget. Vi vet därmed vilka prioriteringar som de rödgröna partierna har för Sverige. Det är mycket tydligt att det inte handlar om att skapa nya jobb.
Läs mer här >>

2015-04-13
Motion – Erbjud miljöbilar till anställda i Region Kronoberg
En stor utmaning framöver är miljön. Vi som offentlig arbetsgivare kan med detta förslag om att erbjuda miljöbilar till anställda inom region Kronoberg vara en föregångare.
Läs mer här >>

2015-04-11
Distriktsstämma 2015
Årets distriktsstämma för Centerpartiet Kronoberg hölls på Rådmannen i Alvesta lördagen den 11 april. Det var en stor samling centerpartister som slöt upp för att bland annat lyssna till Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl.
Läs mer här >>

2015-04-08
Studiebesök – Barn- och ungdomshälsan
Centerpartiets regiongrupp besökte Region Kronobergs nyrenoverade lokaler i ”Dockanhuset” på Västra Esplanaden 9A i Växjö.
Läs mer här >>

2015-03-28
Hälso- och sjukvårdsnämnden – Budget 2016
Budgetprocessen inom Region Kronoberg för Budget 2016 är i full gång.
Läs mer här >>


Centerkvinnorna Kronoberg
Delade turer i arbetslivet – en styggelse!
Inom vården i Kronoberg är det bara undersköterskor som har delade turer. Varken läkare eller sjuksköterskor har det. Anledningen sägs vara att det inte finns arbetsuppgifter mitt på dagen. Många undersköterskor vittnar om att detta inte stämmer.
Läs mer här >>

2015-03-24
400 kv-ledningen måste grävas ned

Centerpartiets yrkande om att den av Svenska Kraftnät planerade 400 kv-ledningen genom länet förläggs som en nedgrävd ledning fick gehör när Region Kronoberg ska avge remissyttrande.
Läs mer här >>

2015-03-02
Centerpartiet vill starta undersköterskeutbildning i egen regi

Läs motionen här >>

Läs pressmeddelandet här >>

Läs debattartikel om undersköterskeutbildning här >>