Aktuellt 2018-02-08T12:20:36+00:00

Ny Hemsida för Centerpartiet i Region Kronoberg


Centerpartiet i Region Kronoberg har bytt webbplattform. Ni hittar vår ny hemsida här >>

https://www.centerpartiet.se/lokal/kronoberg/region-kronoberg/region-kronoberg.html

Den gamla hemsidan kommer att fortsätta att vara tillgänglig. Ny information kommer dock att endast publiceras på den nya hemsidan.

 

 


 

2018-01-16

Pressmeddelande

Starta en företagsjour

Att driva företag är alltid en utmaning. När företag hamnar i svårigheter kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur situationen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas. I Jönköping och Östergötland har man tillsammans skapat ”Företagsjouren”. En service till företag i svårigheter. Man bedömer att över 1500 arbetstillfällen har räddats genom detta arbete.

Vi tycker att Företagsjouren i grannlänen är så bra att vi bör pröva det i Kronobergs län. Just nu är tillväxten väldigt bra och företagen går bra. Men vi vet att det förr eller senare kommer en lågkonjunktur, och då blir det svårigheter. En jourverksamhet vore då bra att ha på plats, säger Sven Sunesson som är Centerpartiets gruppledare.

Läs mer här >>

 


 

2017-12-15

Pressmeddelande
Lös P-situationen vid Ljungby lasarett


Parkering

Det kommer mycket synpunkter om bristande antal parkeringar vid Ljungby lasarett. Det är utan tvekan så att det vid många tillfällen är svårt att hitta parkeringsplats vid lasarettet där de med rörelseproblem blir mest lidande.

Vi tycker att det är lämpligt att utreda olika möjligheter tillsammans med Ljungby kommun, i syfte att hitta möjliga ytor att göra om till P-platser. Därför har Centerpartiet idag lämnat in en motion i ämnet, säger Sven Sunesson, Gruppledare för Centerpartiet

Läs mer här >>

 


 

Nomineringsstämma på Rådmannen

Centerpartiet i Kronoberg höll nomineringsstämma den 23 november på Rådmannen i Alvesta. Det mediala intresset för hur nomineringarna skulle utfalla var stort. Framför allt gällde detta hur stämman skulle bestämma gällande utformning av riksdagslistan då nuvarande riksdagsledamot och tidigare landsbygdsminister Eskil Erlandsson av nomineringskommittén hade föreslagits att inte vara med på vallistan. Nu ville nomineringsstämman annorlunda och valde Eskil Erlandsson till plats fyra på riksdagslistan. Riksdagslistan toppas av Växjös nuvarande kommunalråd Per Schöldberg som nummer ett. Tvåa på riksdagslistan är Gusten Mårtensson från Älmhult och trea är Karin Nilsson från Tingsryd.

Besluten kring vallistan till Regionfullmäktige i Region Kronoberg blev mindre dramatisk då utfallet blev i enlighet med nomineringskommitténs förslag med Sven Sunesson i topp (dock med ett par justeringar enligt de nominerades egna önskningar). Visserligen blev det några omröstningar om ett par platser men utfallet av dessa omröstningar blev enligt liggande förslag. Vallistans topp-5 ser i och med nomineringsstämman ut enligt följande:

 1. Sven Sunesson, Lönashult
 2. Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda
 3. Carina Bengtsson, Agunnaryd
 4. Patrik Davidsson, Alstermo
 5. Golnousch Lundén Keshavarzi, Gemla
Se den beslutade vallistan till Regionfullmäktige i sin helhet här >>
Vill ni se bilder från nomineringsstämman på Rådmannen hittar ni detta här >>

 


 

Annie Lööf och Sven Sunesson
Sven Sunesson är föreslagen till att toppa Centerpartiets valsedel till 2018 års landstingsval, Region Kronoberg.

Nomineringskommitténs förslag till valsedelns topp-5 ser ut enligt följande:

 1. Sven Sunesson, Lönashult
 2. Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda
 3. Carina Bengtsson, Agunnaryd
 4. Patrik Davidsson, Alstermo
 5. Golnousch Lundén Keshavarzi, Gemla
Se nomineringskommitténs förslag till vallista till Regionfullmäktige i sin helhet här >>

 


Centerpartiets partistämma 2017 – Ett nytt ledarskap för Sverige

Annie Lööfs invigningstal på partistämman

Centerpartiet i Kronoberg var väl representerade under Centerpartiets partistämma, som genomfördes under dagarna fyra i Malmö, 28 september till 1 oktober. Kronobergarna var ytterst aktiva i talastolen under debatten när Centerpartiets politik inför valet 2018 beslutades. Under stämman behandlades bland annat fyra, för Sverige avgörande program:

  • Låt inte Sverige klyvas
  • Miljöansvar och grön tillväxt
  • Trygghet i hela landet
  • En ansvarsfull internationell agenda

 

Läs mer här >>

 


2017-09-27

Pressmeddelande

Centerpartiet sätter fokus på hörselvården – igen!

Sedan tidigare har Britt-Louise Berndtsson för Centerpartiets räkning yrkat på och fått gehör för att korta köerna genom att köpa in hörselundersökningar av utomstående konsulter inför utprovning av hörapparat. Detta skedde eftersom det är deprimerande och isolerande att inte höra och inte kunna delta i sociala sammanhang. Köer skapar både ökad ohälsa, ökad administration och tryck på arbetsmiljön.

Nu har vi återigen nåtts av nödrop från länsinvånare om att kön till att få en hörapparat utprovad är upp till 1,5 år. Därför har Britt-Louise Berndtsson idag på Regionfullmäktige haft en interpellationsdebatt med Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg.

Läs mer här >>

 


2017-09-27

Pressmeddelande

Lika pris för resa över länsgräns

Regionfullmäktige fattade idag beslut om att bifalla Centerpartiets motion om att avskaffa merkostnaden för resa över länsgräns. I motionssvaret hänvisas till ett arbete som sker mellan länen i Sydsverige, som handlar om att ta fram en ny Sydtaxa, som ska reglera biljettsamverkan i hela Sydsverige. Arbetet syftar till att det nya biljettsystemet ska bli minst lika bra som det nu gällande.

– Jag är glad att motionen bifölls och med det i ryggen kan jag nu jobba hårt för att få med övriga län på en gränslös kollektivtrafik, säger Sven Sunesson

Läs mer här >>

 2017-09-25

Motion

Inför vårdval för Barn och ungdomspsykiatrin

Alliansen i Region Kronoberg lämnat in en motion angående införande av ett vårdval för Barn och ungdomspsykiatrin i länet. BUP i länet har under en lång följd av år präglats av dålig tillgänglighet och ledningsproblem. Vi har under lång tid sett att köerna till utredning bara ökar, trots insatta åtgärder. Under kortare perioder har vi sett en nedgång i köerna, men det har berott på tillfälliga insatser och situationen har snabbt återgått till växande köer. I nuläget är köerna längre än någonsin och detta är djupt oroande.

De barn och ungdomar och deras familjer som behöver hjälp, behöver den oftast snabbt och en lång väntan gör bara situation ännu värre. Därför är det viktigt att nu göra något långsiktigt åt situationen. Tillfälliga insatser och chefsbyten leder inte verksamheten framåt.

I syfte att förbättra verksamheten och öka valfriheten vill vi införa ett vårdval för BUP. Det innebär att patienterna ska kunna välja mellan regionens egen BUP-verksamhet och andra vårdaktörer. Det är en möjlighet där den egna verksamheten och andra privata eller ideella organisationer kan erbjuda större valfrihet och mångfald och konkurrera om kvalitet. Regelverket för detta vårdval ska säkerställa kriterier för god kvalitet, effektivitet, kontinuitet och tillgänglighet.

Läs mer här >>

 2017-08-16

Regiongruppen på besök i blivande nationalparken

Regiongruppen på besök i blivande nationalparken

Samling vid Trollberget där Helen Pettersson från Länsstyrelsen i Kronoberg höll en intressant föredragning om den blivande nationalparken vid Åsnen.

Den blivande nationalparken vid sjön Åsnens västra strand lockar många. Det visade sig när regiongruppen höll höstens första möte vid Trollberget söder om Hulevik onsdagen den 16 augusti. 27 personer var på plats för att lyssna till en intressant föredragning av Helen Pettersson från länsstyrelsen i Kronoberg om hur arbetet med att bilda Kronobergs första och Sveriges 30:e nationalpark genomförs. Går allt enligt planerna kommer riksdagen att ta beslut om bildandet av nationalparken i början av 2018.

Läs mer här >>

 

Ni hittar fler bilder från regiongruppens besök i den blivande Nationalpark Åsnen här >>

 2017-06-21

Budgetfullmäktige

Sven Sunesson
Kronobergarna kan räkna med en skattehöjning på maximalt 40 öre under 2018.

Det blir konsekvensen när regionfullmäktige den 20 juni antog den röd-gröna majoritetens förslag till budget sedan Sverigedemokraterna lagt ned sina röster i slutvoteringen.

För Alliansen är utfallet ett bakslag.

– Vi har finansierat vår budget utan att höja skatten. Det här tillskottet går rakt ned i ett svart hål för att täcka upp underskottet på 190 miljoner kronor i hälso-och sjukvårdsnämnden, säger Sven Sunesson, centerpartiets gruppledare, som också påpekar att beslutet har en annan sida.

Ja, det innebär att de röd-gröna nu får ett tydligt ansvar för att hålla sin egen budget. Nu är det ju Alliansens budget som gäller och här har den styrande majoriteten inte klarat av att hålla den, säger Sven Sunesson.

Läs mer här >>

 

Läs även Sven Sunessons anförande från budgetdebatten här >>
Läs Centerpartiets pressmeddelande om budgetfullmäktige här >>

 2017-06-21
Pressmeddelande

Billigare kollektivtrafik efter C-förslag

Regionfullmäktige fattade idag beslut om kollektivtrafikens priser för nästa år, med start vid tidtabellskiftet i december. Beslutet innebär att det blir billigare med periodkort för de som åker i 2 zoner. För busskortet innebär det en sänkning med 60 kr till 576 kr och för ett tågkort i 2 zoner blir det 130 kr billigare så att månadskortet kostar 639 kr.

Jag föreslog det här i Trafiknämnden, för att göra det billigare att åka de korta relationerna i länet. Tex mellan Gemla-Växjö, Diö-Älmhult eller Vislanda-Alvesta blir kollektivtrafiken konkurrenskraftig med det nya priset, säger Sven Sunesson Centerpartiet, Vice ordförande i Trafiknämnden

Resandet i Krösatågstrafiken mellan Hässleholm och Växjö har ökat rejält det senaste året och i trafiken norrut mellan Växjö/Alvesta-Nässjö har det under de två senaste åren haft en fantastisk ökning. De nya priserna ger förutsättningar för ytterligare ökningar.

Jag är glad för att Trafiknämnden och nu fullmäktige, biföll mina förslag till förändringar. Jag tror att detta kan få fart på resandet från Gemla, Diö och Moheda.

Läs pressmeddelandet om billigare kollektivtrafik i sin helhet här >>

 2017-06-18
Pressmeddelande

Klumpigt hanterat av den socialdemokratiska ledningen

akuten

Centerpartiet noterar med glädje att förslaget att stänga akuten i Ljungby, nattetid är tillbakadraget. Det hade varit oansvarigt att genomföra förslaget. Det är lika viktigt att vid behov komma snabbt till akuten oavsett var i länet man bor.

”Akut vård ska vara nära men planerad vård ska vara bäst”. Förslaget visade sej vara helt oförankrat då ”majoriteten” var väldigt splittrad. Alla allianspartier tar avstånd ifrån förslaget.

Läs mer här >>

 2017-06-07

​Stark Alliansbudget i regionen inför 2018​

Alliansen i Region Kronoberg

Alliansen i Region Kronoberg har nu lagt fram sin budget inför 2018.​ För presentationen svarade från vänster Yngve Filipsson (l), Suzanne Frank (m), Sven Sunesson (c) och Eva Johnson (kd).

Alliansen i Region Kronoberg lägger fram en stark budget inför 2018.
När regionfullmäktige om knappt två veckor ska rösta fram vilka ekonomiska ramar som gäller för nästa år kunde Alliansen m+c+l+kd vid en presskonferens på Växjöhälsan onsdagen den 7 juni presentera ett förslag som inte innehåller någon skattehöjning men ändå ger ett resultat på plus 72 miljoner kronor.

Centerpartiets gruppledare Sven Sunesson är mycket nöjd med den nu framlagda budgeten.

–Den har i flera viktiga avseenden en stark centerprofil. Vi gör en stor satsning på primärvården och vi öppnar upp för att det ska bli lättare att driva en vårdcentral. Nu behövs 10 miljoner i kapital på banken för att över huvud taget starta upp en ny vårdcentral och vi ser också att hälften av våra distriktsläkartjänster är obesatta. De här satsningarna ligger helt i linje med vår uttalade inställning att utveckla hela landet, säger Sven Sunesson.

Sven Sunesson framhåller också att budgeten innehåller en satsning på entreprenörskap.

–Vi vill ha ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin och vi vill ge personalen på Ljungby lasarett möjlighet att driva hela eller delar av lasarettet som intraprenad. Här vill s+v+mp istället ta bort vårdval plus.

Läs mer här >>

 2017-05-31

​Studiebesök på RyssbyGymnasiet

RyssbyGymnasiet

Centerpartiets regiongrupp besökte under vårterminens sista gruppmöte RyssbyGymnasiet. Jan Fransson, utbildningsledare vid RyssbyGymnasiet och Matts Andersson, YH-ansvarig och lärare inom Restaurang- och livsmedel visade upp skolan och berättade om dess verksamhet.

Läs mer här >>

 


2017-05-23

Pressmeddelande – Delårsrapport jan-mars 2017

Alliansen i Region Kronoberg

På regionstyrelsens sammanträde idag har delårsrapport jan-mars 2017 presenterats. Vi kan i denna utläsa att tillgängligheten sjunker och därmed blir vårdköerna ännu längre. Samtidigt ser den ekonomiska situationen bara sämre och sämre ut. Prognosen visar idag på ett nollresultat vilket är 62 miljoner kr under budget. Denna prognos förutsätter då att man lyckas med ett åtgärdsprogram på 60 miljoner, dessa åtgärder är ännu inte framtagna.

”Det rödgröna styret håller på att förlora greppet i regionen och underskottet inom hälso- och sjukvården har växt till drygt 190 mkr. Regionen riskerar nu att hamna på minusresultat samtidigt som vårdköerna växer särskilt när det gäller operationer. Jag är mycket orolig över denna utveckling, säger Suzanne Frank (m).”

”Delårsrapporten visar att Hälso- och Sjukvårdsnämnden inte har kontroll över den ekonomiska utvecklingen. Det är kraftiga underskott för flertalet konton och handling krävs, säger Sven Sunesson (c)”.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>

 2017-05-11

Årsredovisningen för Region Kronoberg 2016

Sven Sunesson
Sven Sunesson kommenterar årsredovisningen för Region Kronoberg 2016:
Vid första ögonkastet i Region Kronobergs årsredovisning ser vi en välskött verksamhet med ekonomin i balans. 90 miljoner på plussidan och alla verksamheter utom Hälso- och sjukvårdsnämnden är på den positiva sidan.

Trafiknämnden gör ett stort överskott, där ett stort ökat resande med över 6 % bidrar med bra intäkter och dessutom låga indexuppräkningar med låga bränslekostnader. Öresundståg bidrar också, framför allt därför att underhållet är undermåligt och danskarna inte sköter det som det ska. Det är inte acceptabelt, men lär inte bli bra förrän vi har full kontroll över underhållet i egen verkstad.

Läs mer här >>

 2017-04-20

Kommentar till regeringens vårbudget

Karin Nilsson och Sven Sunesson kommenterar regeringens vårbudget:
Regeringen har totalt misslyckats med att skapa en politik som tar vara på den högkonjunktur som råder. Politiken är rakt kontraproduktiv. Det är nu politiken skall skapa förutsättningar för jobb och företagande och få folk i arbete. Så att Sverige har en stabil grund att stå på när konjunkturen vänder.

Läs mer här >>

 


 

Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg:
Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård

Kortare elavbrott förekommer då och då, längre mera sällan numera i länet. På sjukhusen är det självklart med reservkraft, men tydligen inte på vårdcentraler och tandvårdskliniker. Oavsett längd är det inget önskvärt att tandkliniken får elavbrott precis när bedövning lagts, när röntgen ska göras eller när vårdcentralen behöver göra labbtester, läsa journaler osv.

Centerpartiet anser att det bör finnas reservkraft vid varje vårdcentral och tandvårdsklinik. Detta kan ordnas i samverkan med annan huvudman, med hyresvärd eller i egen regi. Vi har både ont om personal och dyrbar personal. Patienternas tid är värdefull. För att inte tala om eventuellt lidande som uppkommer. Utvecklingen kommer att gå mot mera nära vård, att fler specialiteter kommer att kunna erbjudas inom primärvården. Vidare ingår vårdcentralerna i Region Kronobergs krishanteringsplan, och i nödsituationer måste elektriciteten fungera

Läs motionen i sin helhet här >>

 


 

Distriktsstämma i Hinneryds bygdegård


Intresset för Centerpartiet är stort och stämningen var på topp när Centerpartiet i Kronoberg samlades för 2017 års distriktsstämma i en fullsatt bygdegård i Hinneryd. Inbjudna gästtalare var Centerpartiets miljöpolitiske talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet Kristina Yngwe samt Isak Engqvist, sakkunnig hos Fredrick Federley på EU-kontoret i Bryssel.

Läs mer här >>

 


 

Tågtrafik

Tågtrafik skall gå i tid och vara framme i tid, men resan måste ta den tid som behövs.

Det talas mycket om höghastighetståg och visst är det viktigt att det finns ett väl utbyggt järnvägssystem i Sverige. Finansminister Johan Gripenstedt kunde år 1857 övertyga ståndsriksdagen att låna upp och investera motsvarande tvåtusen miljarder kronor för att inom några år bygga den nuvarande stambanan. Dagens infrastrukturminister Anna Johansson kan inte inom 25 år utlova en höghastighetsjärnväg för några hundra miljarder!

Den så kallade Sverigeförhandlingen prioriterar idag främst snabba förbindelser mellan Sveriges tre huvudorter utan att ta nämnvärd hänsyn till att det finns människor och verksamhet mellan de tre större städerna. För regionerna Kalmar, Blekinge och Kronoberg är det av föga glädje om tågen rusar förbi utan att stanna. Det måste finnas ett antal stationer utmed banan för att skapa en attraktiv regionaltrafik. För våra regioner finns starkt behov av att upprätthålla goda tågförbindelser söderut mot Köpenhamnsregionen. Till Stockholm kan man komma snabbt och lätt med flyg. Med Sverigeförhandlingens förslag till sträckning av Höghastighetsjärnväg får vi en tågtrafik som passerar Kronobergs län utan att stanna. Detta har sydöstra Sverige ingen nytta av.

Läs mer här >>


 

2017-03-01

Positivt svar på skrivelse
Förstärk den nära vården genom att lyfta jourläkarkostnad/tid

Centerpartiet har tidigare i en skrivelse lyft de stora rekryteringsproblem som finns vad gäller allmänspecialister. Denna skrivelse har nu i positiv anda besvarats av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Primärvårds- och rehabcentrum ser positivt på förslaget att anlita fler hyrläkare till jourverksamheten. De ser behov av att begränsa uppdraget till primärvården de närmaste åren på grund av det svåra bemanningsläget. Att lägga uppdraget att bemanna jourläkarcentralen med läkare från bemanningsbolag skulle kunna underlätta för dem och ge mer läkartid på dagtid till vårdcentralerna och ge en bättre kontinuitet där.

Läs hälso- och sjukvårdsnämndens svar på skrivelsen här >>
Läs Centerpartiets skrivelse ”Förstärk den nära vården genom att lyfta av jourläkarkostnad/tid” här >>


 

2017-02-21

Pressmeddelande
Ta bort gränstillägget vid resande!

Vi människor reser mer och mer och därmed blir system och regler som gynnar resandet allt viktigare. Vi arbetar i vårt regionala utvecklingsarbete för att förstora arbetsmarknadsregionen, för att göra det attraktivt att jobba och bo i vårt län. Då måste vi också se till att gränserna, både kommun-/ och länsgränser, blir så obetydliga som möjligt för resenärerna.

Biljettkostnaderna i kollektivtrafiken är konstruerade utifrån ett zonsystem, som är olika i alla län i sin uppbyggnad. Gemensamt är att det är dyrast i den första zonen man åker och det blir därmed lite billigare för längre resor.

När man åker över länsgränsen är systemet idag att efter gränsen påbörjas resan på nytt med zon 1. Detta innebär att det blir dyrare att åka över en länsgräns än motsvarande sträcka inom länet, eftersom det blir två förstazoner. För att delvis kompensera detta finns ett gränsavdrag som är olika i olika län.

Systemet känns väldigt fel och förlegat. Ingen ser länsgränsen. Väldigt många pendlar över en länsgräns utan att reflektera över att det är två olika administrativa enheter, säger Sven Sunesson Regionråd för Centerpartiet

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>
Läs motionen i sin helhet här >>


 

2017-02-20

Slå vakt om Öresundståg och samarbetet i Sydsverige

järnväg

Gruppledarna för Centerpartiet i Region Kronoberg, Kalmar läns landsting, Region Skåne, Region Halland och Landstinget Blekinge skriver gemensamt en debattartikel om vikten av samarbete och att vi måste slå vakt om Öresundståg.

Centerpartiet vill stärka samarbetet mellan länen i södra Sverige, inom områden där i södra Sveriges län gemensamt tjänar på det. Detta görs bäst genom samtal och gemensamma satsningar. Inte genom att konkurrera eller att någon ensidigt går vid sidan om. Centerpartiet vill att vi förbättrar möjligheterna till resande över gränserna ännu mer. Ökat biljett- och regelsamarbete måste komma på plats och länsgränserna ska inte innebära extra kostnadspåslag på biljetten. Samarbetet inom Öresundståg och övrig gränsöverskridande kollektivtrafik kan alla vinna på.

Läs debattartikeln i sin helhet här >>


 

2017-02-10/11

Halvtidsmöte i Regiongruppen

Halvtidsmöte
Centerpartiet i Region Kronoberg samlades i två dagar på hotell Skansen i Färjestaden för att utvärdera vad vi hittills har levererat av vårt valprogram 2014 och vad som återstår att göra denna mandatperiod. Ett nuläge presenterades och framtiden stakades fram där vi nu gör avstamp inför valrörelsen till valet 2018.

Detta var ett ”halvtidsmöte” för oss politiker inom Centerpartiet Region Kronoberg. Vi kan konstatera att mandatperiodens första halva har präglats av handlingsförlamning av den rödgröna majoriteten och av initiativkraft från oss i Centerpartiet. Regionen styrs med alliansbudget, detta är förvisso bättre än med en rödgrön budget, men när beslutskraften ligger hos de rödgröna måste vi nu formera oss så att vi når ett bättre ledarskap efter 2018-års val. Kronoberg förtjänar ett bättre ledarskap!

Läs mer här >>


 

2017-01-19

En kväll runt Södra Skogsägarna

En Kväll runt Södra Skogsägarna
På torsdagskvällen den 19 januari genomförde Centerpartiet i Region Kronoberg en kväll runt Södra Skogsägarna med fokus på ledarskap, miljö- och skogspolitik. Ett fyrtiotal centerpartister hade samlades på Södra skogsägarnas huvudkontor för att lyssna till Lena Ek, ordförande i Södra och tidigare EU-parlamentsledamot och miljöminister, Per Schöldberg, kommunalråd i Växjö och Lars Idermark, VD i Södra med förflutet i LRF, Swedbank och mycket mer.

Inledde gjorde vårt regionråd Sven Sunesson som berättade hur han tidigt kom i kontakt med Södra Skogsägarna. Sven Sunesson lyfte den historiska kopplingen med föreningskooperation och landsbygdskooperation. Södra skogsägaren har igenom detta blivit en naturlig del för vårt gemensamma intresse att utveckla skogen som en av de viktigaste resurserna vi har här i Sverige.

Lena Ek fortsatte med att berätta om historiken kring Södra Skogsägarna och hur de utvecklats till Sveriges största skogsägarförening, till en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. Södra Skogsägarna består av 50 000 skogsägande medlemmar och har 3 600 anställda, 3 massabruk och 8 sågverk. Tillsammans äger dessa 50 000 medlemmar ca hälften av all privatägd skog i södra Sverige.

Läs mer här >>


 

2017-01-11

Mammografi för kvinnor över 74 år

Rosa bandetI en motion till Regionfullmäktige föreslår Centerpartiet mammografi för kvinnor över 74 år.

Sedan 1989 erbjuds kvinnor i Kronoberg mammografiscreening för att på ett mycket tidigt stadium kunna upptäcka eventuella cellförändringar och på sikt bröstcancer. Kallelse utgår och under senaste halvåret har denna screening blivit kostnadsfri, precis som den var inledningsvis. Idag kallas kvinnor i åldern 40-74 år. Övervägande delen kvinnor utnyttjar möjligheten och tidiga upptäckter görs. Dessa leder till behandling i en vårdprocess som i Kronoberg är bland landets bästa.

Men en stor grupp kvinnor blir aldrig kallade – de 10 650 kronobergare som är över 74 år och kvinnor.

Detta kan invagga i falsk trygghet! Vi vet att cancersjukdom ökar med stigande ålder. Vi vet också att vi lever allt längre och håller oss relativt sett friska längre upp i åldrarna. En 75-åring idag är ofta arbetsför, nyfiken på livet, reser, studerar, tränar, passar barnbarn och gör ideella insatser exempelvis. Ett gott liv i ett livskraftigt län! framhåller Britt-Louise Berndtsson, Centerpartiet.

Centerpartiet anser därför att regionen behöver inkludera även kvinnor över 74 år i kallelser till mammografi.

Vi är medvetna om att röntgen just i nuläget har ett ansträngt läge, men vi vet också att vägen från förslag till beslut och därefter genomförande är lång, fortsätter Britt-Louise.

Läs motionen ”Mammografi även för kvinnor över 74 år” här >>
Läs pressmeddelandet ”Centerpartiet föreslår mammografi för kvinnor över 74 år” här >>
Läs debattartikel ”Inför mammografi även för kvinnor över 74 år” här >>


 


2017-01-09

Centerpartiet vill höja standardkraven på länets vägar

Infrastruktur

För Centerpartiet är det viktigt med en väl fungerande infrastruktur för att hela länet ska ges förutsättning att leva och utvecklas. Den knyter ihop länet och skapar förutsättningar för fler jobb och företag. Kronobergs läns näringsliv är traditionellt sett mycket exportberoende. Detta innebär att stabila, tillförlitliga och snabba förbindelse till övriga Sverige och världen är en förutsättning för tillväxt. Vi är också ett län med relativt hög andel företag knutet till de gröna näringarna som är beroende av att till exempel kunna frakta virket från skogen eller mjölken från gården.

Läs mer här >>


 

2016-11-04

Närtrafik – Stor landsbygdsatsning

Sven Sunesson

Sven Sunesson,(C) 2:e vice ordförande, trafiknämnden Region Kronoberg

Nu har Trafiknämnden i Region Kronoberg beslutat om en av de största och mest betydelsefulla landsbygdsatsningen på senare tid, nämligen Närtrafik.

Trafiknämnden har gjort en utredning och nu beslutat hur den framtida anropsstyrda linjetrafiken (närtrafiken) ska vara utformad. Syftet är främst att erbjuda resandemöjligheter i regionen där det idag inte körs någon, eller väldigt lite linjelagd busstrafik eller tågtrafik. Förslaget är en landsbygdsatsning riktad mot regionens egna invånare, främst ungdomar och äldre.

Anders Jonsäng

Anders Jonsäng (C) Vice ordförande kommunstyrelsen Lessebo kommun

En viktig utgångspunkt är att konceptet ska vara likvärdigt i hela regionen. Sedan tidigare har det på försök funnits ”Närtrafik” i Ljungby kommun. Detta försök har varit modell när vi nu tagit fram riktlinjer för en permanent verksamhet i hela länet. När Närtrafiken är fullt utbyggd kommer den ersätta dagens kompletteringstrafik i länet samt de tre projekten ”tåganslutning Moheda”, ”serviceturen Sigfrid” samt ”närtrafik Ljungby”.

Centerpartiet har arbetat för ett införande av Närtrafik i hela länet under en lång tid. Det är därför extra roligt att nu se resultat. Tidigare försök är utvärderade och införandet kommer att ske successivt under 2017, kommun för kommun. Detta innebär att du inom en snar framtid kan ringa och säga till att du vill åka från din folkbokföringsadress i tex Fagerhult eller Ormeshaga in till Lessebo. Kravet är att du ska vara folkbokförd i Kronobergs län, vara minst 12 år samt ha minst 1 km till en ordinarie busshållplats för linjetrafik.

Läs mer här >>


 

2016-11-01

Nytt parkeringshus vid lasarettet i Växjö!

Våren 2016 lämnade Centerpartiet och Sven Sunesson in en motion till Region Kronoberg, som krävde åtgärder för att lösa bristen på parkeringsplatser runt Centrallasarettet i Växjö. Motionen föreslog ett nytt parkeringshus byggt i trä och att en ny entré i anslutning till järnvägsbron vid museet skulle planeras.

Idag beslutade regionstyrelsens arbetsutskott att föreslå styrelsen besluta att bygga ett nytt parkeringshus.

Jag är mycket glad över dagens beslut och att min motion givit effekt. Detta är ett första steg i en lösning på parkeringssituationen. P-huset ger 50 nya platser och byggs bakom infektionskliniken, säger Sven Sunesson, Regionråd för Centerpartiet.

Planen är att bygga under 2017 till en planerad kostnad om 20 miljoner kronor.

Nu måste planeringen fortsätta för att i anslutning till det befintliga parkeringshuset öka antalet platser ytterligare. Parkeringssituationen måste vara långsiktigt hållbart för både anställda, patienter och besökare, avslutar Sven Sunesson.

 

Läs pressmeddelandet ”Nytt parkeringshus vid lasarettet i Växjö” i sin helhet här >>


 

2016-09-23

Öresundståg kan bättre!

Öresundståg

Öresundståg är Sveriges mest lyckosamma tågsamarbete. Sex sydlän som samarbetar i en trafiklösning där resenärerna kan åka på samma resekort i alla länen och där tågen uppskattas mycket av våra invånare. Ca 90 % av alla tåg kommer i tid. Men det är för dåligt! Många tåg är i dåligt skick. Det måste bli bättre.

Det har debatterats att tåg kör förbi Kastrup utan att stanna. Det är inte acceptabelt. Därför har Trafiknämnden i Region Kronoberg, på Sven Sunessons initiativ, krävt av Skånetrafiken (som ansvarar för trafiken över bron) att åtgärda problemen så att trafiken fungerar tillfredsställande.

Punktligheten störs naturligtvis av det dåliga underhållet på våra järnvägar, som varit eftersatt ända sedan 1970-talet. Det störs också av att det aldrig gått så mycket tåg på järnvägen som nu och det är helt enkelt trångt. För Öresundståg är också problemet att tågen går hela vägen från Kalmar till Helsingör. En lösning för att förbättra punktligheten, som diskuterats och som jag anser bör genomföras snarast, är att tågen bara går till Österport i Köpenhamn istället för ända till Helsingör. Då påverkas inte tågtrafiken i Sverige av vad som händer norr om Köpenhamn och vice versa. Det ger ett säkrare system som är mindre känsligt.

Läs mer här >>
Läs även pressmeddelande om Öresundståg här >>


 

2016-09-13

Interpellation till Ordförande i regionstyrelsen Anna Fransson (S)

Angående E-hälsoarbetet

Region Kronoberg är ingen föregångare när det gäller möjligheten till E-hälsotjänster. I Västerbottens landsting finns till exempel ett 30-tal olika tjänster som kan utnyttjas på olika ställen runt om i länet. Jönköpings län är också ett län i framkant, med många olika tjänster som når patienterna.

Framgångsfaktorer för en bra utveckling av E-hälsan är att en regional samordning sker och att en tydlig färdplan finns, fastställd politiskt. Enligt gällande budgetdokument ska en strategi för de närmaste årens arbete med E-hälsa upprättas. Ett nätverk mellan Region Kronoberg och kommunerna, under Region Kronobergs ledning, ska utvecklas.

Läs interpellationen i sin helhet här >>


 

2016-09-13
Pressmeddelande

Bättre förbindelse med Stockholm

Vi behöver bättre möjligheter att, via tåget komma till Stockholm tidigt på morgonen – säger Sven Sunesson, Centerpartiets regionråd i Region Kronoberg.

Därför har Sven Sunesson skickat skrivelser till SJ, angående inrättande av en tidigare tågförbindelse till Stockholm. Många hör av sej till Region Kronoberg och till kommunerna angående önskemål om tidigare förbindelse. Det är vanligt att möten och konferenser börjar redan vid 9-tiden och då går det inte att via tåg ta sej till Stockholm. Med en förbindelse en timme tidigare än idag, skulle detta vara möjligt och bli ett alternativ till flyg eller övernattning.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>
Läs skrivelsen till SJ här >>


 

2016-09-13
Pressmeddelande

Stanna på Kastrup

Vid möte med Trafiknämnden föreslog Sven Sunesson, Centerpartiet, att Trafiknämnden skulle protestera mot att Öresundstågen inte gör uppehåll vid Kastrup.

Det är viktigt att vi i Kronobergs län protesterar mot att Öresundstågen inte sköter uppdraget på ett tillfredsställande sätt. Skånetrafiken har ansvaret för trafiken och måste göra något åt problemet, säger Sven Sunesson, Centerpartiets regionråd och vice ordförande i Trafiknämnden.

Läs mer här >>


 

2016-09-07

Enighet i länet kring regionfrågan

Regionfrågan och Vårdval Kronoberg stod på agendan när Centerpartiets regionfullmäktigegrupp möttes i regionhuset på Nygatan i Växjö onsdagen den 7 september.
Gruppledaren Sven Sunesson kunde meddela att alla partier i huvudsak är överens om hur man ska formulera Region Kronobergs svar till Indelningskommitténs förslag.

Läs mer här>>


 

2016-08-24

Annie Lööfs sommartal

Läs mer här >>


 

2016-07-24

Minnesord över Thorbjörn Fälldin

Thorbjörn Fälldin

Thorbjörn Fälldin var en av 1900-talets främsta politiska ledare i Sverige. Han bröt ett 44-årigt socialdemokratiskt maktinnehav och bildade den första borgerliga majoritetsregeringen sedan demokratins genombrott i Sverige. Som partiledare 1971-1985 ledde han Centerpartiet till de främsta valframgångarna någonsin.

Läs minnesorden över Thorbjörn Fälldin i sin helhet här >>


 

2016-06-22

Budget 2017 för Region Kronoberg

Alliansens budget 2017

För andra året i rad lyckades Alliansen i sin oppositionsroll få igen sitt budgetförslag i Regionfullmäktige. Detta är extra värdefullt för alla medborgare i Region Kronoberg som nu får en genomtänkt budget för en bättre vård, fler fasta läkare och sjuksköterskor samt större tillväxt i hela Kronoberg. Budget 2017 innebär bland annat en mycket omfattande satsning på personalen på 40 mkr, satsningar på kollektivtrafiken och kulturen i länet samt många andra prioriterade satsningar.

Läs Alliansens segrande budgetförslag för budget 2017 i sin helhet här >>


 

20160622

Debattartikel

Kronoberg ska vara en region för hälsa och tillväxt!

Alliansen i Region Kronoberg

Alliansen satsar mer än någonsin i sin budget för 2017 för en bättre vård, fler fasta läkare och sjuksköterskor samt större tillväxt i hela Kronoberg. I vårt förslag finns en mycket omfattande satsning på personalen på 40 mkr. Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas.

Läs mer här>>
Läs även Alliansens pressmeddelande gällande budget 2017 – Kronoberg ska vara en region för hälsa och tillväxt! här >>


 

2016-06-22

Infrastruktur berör alla

Centerpartiet har lämnat in en skrivelse till Regionstyrelsen som föreslår ett brett samråd mellan länets olika aktörer, när det gäller infrastruktur, kommunikation och Länstransportplanen.

Region Kronobergs uppgifter är många och omfattande. Förväntningarna på ett regionalt ledarskap är stora bland kommuner, Linnéuniversitetet, företag och företagare, Handelskammare, enskilda medborgare. Ett område som till sin natur är regional är infrastruktur och kommunikationer.

Region Kronoberg är trafikhuvudman, ansvarar för den regionala länstransportplanen, är majoritetsägare i Småland Airport m.m. Därmed är infrastruktur och kommunikationer ett självklart område för regionalt ledarskap, säjer Sven Sunesson, gruppledare för Centerpartiet i Region Kronoberg.

Det är snarast förvånande att vi i Region Kronoberg inte har en systematisk, strategisk och långsiktig dialog på högsta ledningsnivå inom detta område. Det är dags att skapa ett brett samråd med näringslivet, universitet och medborgare, runt infrastruktur, kollektivtrafik och Länstransportplanen, hävdar Per Schöldberg, ledamot av Regionfullmäktige för Centerpartiet.

Läs mer här >>
Läs skrivelsen till Regionstyrelsen i sin helhet här >>


 

2016-06-21

Regionfullmäktige – Sven Sunessons inledningsanförande

Om vi ska bygga ett län med kraft måste vi skapa förutsättningar för ökad arbets- och studiependling, goda boendevillkor och ge näringslivet bra förutsättningar i länet.

Läs mer här >>


 

2016-06-08

Bra genomslag för Centerpartiet i Alliansens regionbudgetförslag

Alliansen i Region Kronoberg

Centerpartiet har fått ett bra genomslag i Alliansens budgetförslag för 2017 med verksamhetsplan för 2018-2019.

Det står klart efter att förslaget presenterats av gruppledarna Sven Sunesson (c), Suzanne Frank (m) Yngve Filipsson (l) och Eva Johnsson (kd) vid en presskonferens i Dockanhuset i Växjö tisdagen den 7 juni.

Jag är speciellt glad över att vi har fått igenom en satsning på kollektivtrafiken med 3 000 000 kronor per år. Det kan innebära att vi antingen kan förtäta redan befintlig trafik eller starta ny trafik med bussar eller tåg. Liknande förslag saknas helt i majoritetens budget, säger Sven Sunesson.

Läs mer här >>


2016-06-03

Små vattenkraftverk i fokus för Kristina Yngwe i Åby

Kristina Yngwe - besöket vid Åby vattenkraftsstation.

Foto: Carina Bengtsson
Andreas Hedrén, Vattensamordnare för Växjö kommun, informerar Sven Sunesson, Bengt-Göran Birgersson, Berne Persson, Kristina Yngwe, och Britt-Louise Berndtsson under besöket vid Åby vattenkraftsstation.

– Få vattenkraftägare klarar av det stora investeringsbehov som behövs när det nya Vattendirektivet med betydligt skärpta miljökrav träder i kraft. Men eftersom regeringen, som hanterar frågan, har dröjt med ett beslut kan vi endast avvakta och försöka påverka regeringen, säger Kristina Yngwe.

Läs mer här >>


2016-06-01

Regiongruppen möttes på Huseby

Huseby
Foto: Carina Bengtsson

Jörgen Tagesson, chef för Region Kronobergs akutcentrum och regionservice och Stefan Engdahl, chef över ambulansverksamheten i Region Kronoberg gästade centerpartiets regionfullmäktigegrupp som den 1 juni möttes på vackra Huseby.
Både Jörgen och Stefan beskrev en verklighet som många gånger är svår att hantera.

Läs mer här >>


2016-03-22

Pressmeddelande

Grönt ljus för grön rehabilitering

Vid dagens regionstyrelse togs ett rejält kliv framåt i frågan gällande Centerpartiets motion från 2014 om införande av grön rehabilitering. Regionstyrelsen tog nämligen beslut om att ge FoU-beredningen i uppdrag att undersöka möjligheter till ett forskningssamarbete med SLU Alnarp angående grön rehabilitering inom Region Kronoberg.

Grön rehab ger så många möjligheter, säger Britt-Louise Berndtsson. Snabbare återhämtning, mindre medicinanvändning, mer varaktigt tillfrisknande och möjlighet att återgå i arbete, även om det inte alltid blir på samma arbetsplats. Samtidigt kan det ge ytterligare ett ben att stå på för småföretagare. Vi bor ju mitt i naturen och forskningen vid Alnarp visar tydligt på positiva resultat.

Läs mer här >>


 

Regionfullmäktige

Sven Sunesson

Sven Sunesson debatterar Centerpartiets motion om strategi för företagande inom de gröna näringarna!

Centerpartiet var ytterst aktiv under Regionfullmäktiges möte den 2/3. Bland annat argumenterade Sven Sunesson för sin motion om landsbygdsstrategi för utveckling av näringslivet på landsbygden. I detta poängterade Sven Sunesson att Regionen måste ta ansvar för att det tillsammans med näringslivet och forskning- och utbildningsväsendet arbetas aktivt i länet med frågor såsom, forskning, utbildning, företagsutveckling, infrastruktur mm.

Vidare debatterades behovet av insatser för att säkra tillgången till personal i sjukvården via insatser så att flyktingar med rätt utbildning kommer fram. Sven Sunesson tog även upp parkeringssituation runt CLV, med koppling till Centerpartiets motion om att öka antalet parkeringsplatser för personal och besökande/patienter. I detta talade även Per Schöldberg där han uppmanade Regionen att samverka med Växjö kommun för att hitta lösningar.

Läs mer här>>
Se hela Regionfullmäktiges möte på Regionon Kronobergs hemsida här >>


2016-02-22

Pressmeddelande

Mer EU-pengar till regionen

Ett av de arbetssätt som blir mer och mer vanligt i den regionala utvecklingen är att både privata och offentliga organisationer söker bidrag från både nationella och internationella EU-fonder. Detta gör att lokalt anslagna medel kan mångdubblas på ett effektivt sätt. Gemensamt för alla EU-projekt är att de kräver mycket administration och att det kan vara svårt att hitta rätt projekt för rätt verksamhet.

Målet för Region Kronoberg måste vara att gemensamt till regionen, ta hem så mycket EU-medel som möjligt. Andra län i Sverige är betydligt bättre än oss i frågan. Som lyckat exempel kan nämnas att Västra Götalandsregionen som får, tack vare EU och privata aktörer, fem kronor för varje satsad krona.

Jag föreslår därför i en skrivelse till regionstyrelsen att Regionala Utvecklingsnämnden beslutar att erbjuda den kompetens och service, som kan krävas för att kommuner och regionen effektivt ska kunna söka och få tillgång till EU-medel, avslutar Sven Sunesson

Läs pressmeddelandet i sin helhet här >>
Läs skrivelsen till regionstyrelsen här >>

 


 

Äldre inlägg publicerade under Aktuellt hittar ni här >>