Starta en företagsjour

Pressmedelande – Motion till Region Kronoberg

Livskraftiga företag som kan erbjuda anställningar är en förutsättning för att Region Kronoberg ska kunna fortsätta erbjuda bra välfärdstjänster till invånarna. Ett av Region Kronobergs viktiga uppdrag är att främja näringslivet och att försöka skapa tillväxt i länet.

Att driva företag är alltid en utmaning. När företag hamnar i svårigheter kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur situationen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas. I Jönköping och Östergötland har man tillsammans skapat ”Företagsjouren”. En service till företag i svårigheter. Man bedömer att över 1500 arbetstillfällen har räddats genom detta arbete.

Vi tycker att Företagsjouren i grannlänen är så bra att vi bör pröva det i Kronobergs län. Just nu är tillväxten väldigt bra och företagen går bra. Men vi vet att det förr eller senare kommer en lågkonjunktur, och då blir det svårigheter. En jourverksamhet vore då bra att ha på plats, säjer Sven Sunesson som är Centerpartiets gruppledare.

Vi vill ge Regionala Utvecklingsnämnden i uppdrag att, med inspiration från Jönköpings och Östergötlands Företagsjour, pröva införandet av en liknande verksamhet i Region Kronoberg, säjer Carina Bengtsson, vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

CenterpartietKontakta gärna
Sven Sunesson, gruppledare
076-720 76 10
Carina Bengtsson
073 373 91 13

Läs pressmeddelandet i PDF-format här >>
Läs motionen ”Starta en företagsjour” här >>
Läs om Företagsjouren i Jönköpings län här >>
2018-01-16T21:51:50+00:00 januari 16th, 2018|0 Comments

Leave A Comment