Säkerställ tillgång och lokal produktion av biogas

biogas

Vi har i Kronobergs län landets renaste kollektivtrafik. 97 % av trafiken framförs på biologiskt bränsle. Inget annat län har kommit så långt. Hela stadstrafiken i Växjö och Älmhult drivs av biogas. Biogasen produceras lokalt i Växjö och Alvesta av Växjös matavfall och av gödsel från gårdar runt Alvesta. Kollektivtrafiken bidrar till renare miljö och till arbetstillfällen lokalt. Nu hotas den lokala produktionen av billig import på grund av olika villkor mellan grannländer.

Grundproblemet är att i Danmark (och de flesta EU-länder) ges ett stöd för produktion av biogas värt ca 6 kr per kubikmeter. I Sverige ges en skattebefrielse för den som tankar vilket ger ca 5,60 kr per kubikmeter. Den danska biogasen blir därmed mycket billigare eftersom den först får stödet i hemlandet för produktionen men också får fördelen av skattebefrielse i Sverige. Resultatet blir att den danska gasen slår ut den svenska i upphandlingar och produktionen av gas i Sverige blir olönsam.

Problemen i de svenska anläggningarna är akuta och hotar redan nu att slå ut de anläggningar som inte har långa avtal om försäljning av gas. Regeringen måste omedelbart ändra förutsättningarna för svensk biogas, så att produktionen kan fortsätta och arbetstillfällen räddas. Centerpartiet har i riksdagen lagt en rad olika förslag, som kan ge bättre förutsättningar för produktionen. Resultatet för konsumenten som ska tanka biogasen blir ju densamma om stödet ges i producentled eller konsumentled. Eftersom de flesta andra EU-länder valt en annan modell än den vi har i Sverige måste vi omvärdera och fundera över vad som är bäst.

Vi har möjlighet i Kronobergs län att vara föregångslän genom att köra vår kollektivtrafik och all annan trafik fossilbränslefritt. Men då måste vi ha tillgång till bra råvaror. Lokalt producerad biogas bör användas för regional busstrafik i framtiden och i staden kan bullerfria elbussar ersätta nuvarande bussar.

Produktion av biogas via gödsel har en fantastisk miljönytta. Metan som gör att gödsel luktar tillförs biogasen vilket gör att gödseln får något högre näringsvärde och blir nästan luktfri, och biogasen får ett väldigt högt energivärde. Matavfall som annars skulle komposterats, blir nu fin energi. Det skapar fantastisk miljönytta i vår närhet. Det får inte sumpas bort av dåliga villkor som vår egen regering har möjlighet att ändra på.

Sven Sunesson gruppledare Centerpartiet
Region Kronoberg

2017-12-22T17:03:21+00:00 december 22nd, 2017|0 Comments

Leave A Comment