Pressmedelande
Lös P-situationen vid Ljungby lasarett

Parkering

Det kommer mycket synpunkter om bristande antal parkeringar vid Ljungby lasarett. Det är utan tvekan så att det vid många tillfällen är svårt att hitta parkeringsplats vid lasarettet där de med rörelseproblem blir mest lidande.

Vi tycker att det är lämpligt att utreda olika möjligheter tillsammans med Ljungby kommun, i syfte att hitta möjliga ytor att göra om till P-platser. Därför har Centerpartiet idag lämnat in en motion i ämnet, säger Sven Sunesson, Gruppledare för Centerpartiet

De planer på ombyggnationer och tillbyggnader av lasarettet som finns påverkar inte nämnvärt antalet parkeringar, utom möjligen under byggtid. Antalet besökare, patienter och personal på sjukhuset kommer förmodligen inte att minska i framtiden. Däremot kommer förmodligen antalet dagsbesökare att öka.

I första hand ska vi se till att det finns bra möjligheter att åka kollektivt till lasarettet. Vi måste undersöka om det går att ytterligare förbättra tillgängligheten till lasarettet, via kollektivtrafik.

I motionen föreslår vi att Regionstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete med Ljungby kommun, utreda olika möjligheter till att öka antalet parkeringsplatser vid Ljungby lasarett samt att ge Trafiknämnden i uppdrag att se över möjligheterna att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby.

Vi måste bygga ett tillgängligt lasarettsområde som gör det möjligt för hela länet att besöka, både för de som reser med egen bil och de som kan åka kollektivt, avslutar Sven Sunesson

Kontakta gärna
Sven Sunesson, gruppledare
076-720 76 10

Läs pressmeddelandet i PDF-format här >>
Läs även motionen om ”P-situationen vid Ljungby lasarett” i sin helhet här >>
2017-12-16T17:43:01+00:00 december 15th, 2017|0 Comments

Leave A Comment