Vågar du knacka? Det räddar liv!

Det uppskattas att minst 20 personer i vårt land varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framförallt inom hemmets fyra väggar.

Detta våld går delvis att förhindra genom att göra grannar och de som verkar i ett område medvetna om vikten av civilkurage i bostadsbolag och bostadsrättsföreningar, så kallat Huskurage. Huskurage är en metod framtagen av föreningen med samma namn. Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg vid misstanke om att någon riskerar att fara illa.

Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller dyrt. Det handlar om att anta en policy som boende, styrelser, föreningar och hyresvärdar enkelt kan använda vid oro för våld. Här kan du läsa mer om Huskurage: http://huskurage.se/

Genom samarbete och en ständig vilja att våldet ska upphöra kan vi med relativt enkla medel ta viktiga steg för att skapa trygghet och rädda liv. Att leva i trygghet är en mänsklig rättighet som skall gälla alla. Att införa Huskurage är ett viktigt steg i det arbetet. En rad kommuner har redan infört eller håller på att införa Huskurage, och Centerkvinnorna vill hjälpa till att snabba på den processen. Vi tror på den vision och metod som Huskurage står för.

Den pågående kampanjen på sociala medier, #metoo, visar med all tydlighet att sexuellt förtryck, påhopp och våld pågår i hela samhället.

 
Centerkvinnorna

2017-11-24T17:12:51+00:00 november 20th, 2017|0 Comments

Leave A Comment