Pressmeddelande:
Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson, angående risk för hot i vården

CenterpartietCenterpartiet har lämnat in en interpellation till Regionfullmäktige i december rörande hot och våld i vården.

– Vi vet att det förekommer hot på många håll i vårt samhälle. Centerpartiet har i riksdagen föreslagit skärpta straff vid våld mot blåljuspersonal. Även i Kronobergs län har vi sett problem bland annat där blåljuspersonal blivit utsatta för hot vid utryckning, säger Sven Sunesson

En enkät som Läkarförbundet gjort bland sina medlemmar, visar att var fjärde läkare har utsatts för hot eller våld av patienter (Dagen samhälle nr 30). Vi tror oss också veta att hoten i vården tenderar att öka. Därför har följande frågor ställts till regionstyrelsens ordförande:

  1. Vad vet vi om hot och våld mot vårdpersonal i Kronobergs län? Hur stort är problemet?
  2. Har vi effektiv, rättvisande statistik för hot och våld?
  3. På vilket sätt arbetar vi för att förhindra hot och våld och på vilket sätt arbetar vi för att ta hand om dem som utsätts för hot och våld i vården?
  4. Anser du att vi behöver förstärka arbetet mot hot och våld i vården i Kronbergs län?

– Detta är en viktig fråga som vi måste utvärdera noga och eventuellt sätta in åtgärder där det behövs, säger Sven.

 

För information kontakta
Sven Sunesson, Centerpartiet
Regionråd
076-720 76 10

Läs pressmeddelandet i PDF-format här >>
Läs även interpellationen i sin helhet här >>
2017-11-24T17:17:10+00:00 november 21st, 2017|0 Comments

Leave A Comment