Pressmeddelande:
Region Kronoberg klarar inte målet om att använda förnyelsebart bränsle i bilarna

CenterpartietCenterpartiet lämnar in en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson för att belysa varför Region Kronoberg inte klarar uppsatta mål för förnyelsebart bränsle, när det gäller alla interna bilresor.

I budget 2017 är målsättningen att 70 % av bilresorna, som görs inom Region Kronobergs verksamhet, ska ske med förnyelsebart bränsle. Enligt delårsrapporten redovisas att endast 45 % uppnåtts.

– Ett mycket dåligt resultat av en region som vill kallas ”Gröna Kronoberg”, säger Sven Sunesson gruppledare för Centerpartiet i Region Kronoberg.

I interpellationen ställs ett antal frågor till Anna Fransson:

  1. Är du nöjd med resultatet för 2017?
  2. Varför används inte förnyelsebart bränsle i större utsträckning?
  3. Vilka åtgärder planeras för att uppnå målsättningen med 70 % förnyelsebart bränsle?
  4. Anser du att det behövs starkare politiska beslut, strängare regelverk eller andra åtgärder för att ersätta fossila bränslen i Region Kronoberg?

– Det finns ingen att skylla på. Vi äger bilarna och våra medarbetare tankar bilarna. Det är klart att Region Kronoberg ska använda bästa möjliga miljöval, vid tankning. Målet nu är 70 % och det måste vi klara och mycket snabbt bör vi upp i 100 %, avslutar Sven.

Vid frågor kontaktaCenterpartiet
Sven Sunesson, Centerpartiet
Regionråd
076-720 76 10

 

Läs pressmeddelandet i PDF-format här >>
Läs även interpellationen i sin helhet här >>
2017-10-25T03:39:52+00:00 oktober 25th, 2017|0 Comments

Leave A Comment